Finančně gramotná škola

Finančně gramotná škola je ocenění (certifikát), které od roku 2016 udělujeme školám, jenž se s námi podívají na svůj systém výuky finanční gramotnosti a pozvednou její kvalitu na patřičnou úroveň.

Jak na to půjdeme?

 • sejdeme se s vedením školy a zjistíme, jaká je aktuální situace - ZDARMA
 • na společném workshopu s vedením školy a zainteresovanými učiteli dáme dohromady konkrétní podobu systému výuky finanční gramotnosti na dané škole - ZDARMA (pouze za cestovné - jízdné, u škol hůře dostupných hromadnou dopravou 3 Kč / km)
 • pomůžeme zrealizovat potřebné kroky, které vyplynou z workshopu
 • po úspěšné realizaci potřebných kroků získá škola certifikát (osvědčení) "Finančně gramotná škola"
 • po předem domluvené době uděláme revizi, aby byla výuka finanční gramotnosti stále v souladu s moderními trendy

Jak můžeme dále pomoci Vaši škole a jejím učitelům?

 • Metodická pomoc učitelům
 • Tvorba výukových materiálů na míru
 • Projektový den Rozpočti si to!
 • Soutěž Rozpočti si to!
 • Přednášky pro studenty:
 • Finanční vzdělávání - výukové materiály a vzdělávání učitelů