Kulatý stůl Finančně gramotná škola

Smyslem kulatého stolu je propojit zástupce škol mezi sebou (ZŠ, SŠ, popř. i VŠ), se státní správou, zástupci (neziskových) organizací a s podnikateli v kraji, prodiskutovat uvedená témata a předat si vzájemně zkušenosti. Výsledkem bude domluvení konkrétních kroků, které v daném kraji pomohou ke zkvalitnění výuky a rozvoje těchto oblastí.

V rámci akce bude také představena koncepce Finančně gramotná škola.

Kulatý stůl Finančně gramotná škola pořádáme ve vybraných krajích v průběhu celého roku.

O aktuálních termínech Vás budeme včas informovat na našem webu.