Metodické materiály k výuce finanční gramotnosti

Standardy MŠMT pro výuku finanční gramotnosti na školách

Společný dokument MŠMT, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu z konce roku 2007, ve kterém najdete základní informace k finanční gramotnosti, jako je její definice, standardy vč. výstupů, jaké má výuka finanční gramotnosti splňovat, apod.

  • system_budovani_financni_gramotnosti_na_zakladnich_a_strednich_skolach.pdf (197,3 kB)

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

(zdroj: Metodický portál RVP - www.rvp.cz)

Metodická doporučení určena učitelům základních a středních škol, vedoucím pracovníkům škol a koordinátorům vzdělávacích aktivit. Dokument vysvětluje koncepci finanční gramotnosti, nabádá ke spolupráci s rodiči a kolegy a rozebírá metody a formy práce v rámci finančního vzdělávání. Také obsahuje spoustu užitečných odkazů na pomůcky a nástroje k výuce a na literaturu a další informační zdroje.

Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol - vytvořil Národní ústav odborného vzdělávání, 2008

Publikace vznikla v rámci resortního projektu MŠMT "Finanční gramotnost - metodická příručka pro učitele". Rozebírá obsah jednotlivých oblastí (témat) finanční gramotnosti na konkrétních příkladech použití (příklady dobré praxe). Výkladový text záměrně nerozlišuje problematiku podle určení základním a středním školám - "Protože je určena učitelům, klade si za cíl výklad celé problematiky." (viz str. 4 publikace). Je zde však uvedeno schéma, které zhruba rámcuje výuku na základních školách.

Finanční gramotnost - úlohy a metodika (vytvořil Národní ústav odborného vzdělávání, 2009)

Metodická příručka pro učitele na středních školách, která navazuje na předchozí publikaci z roku 2008. Obsahuje konkrétní typy úloh, které je možné přímo využít při výuce finanční gramotnosti:

  • financni_gramotnost___metodicka_prirucka_pro_ucitele.pdf (975 kB)

Průvodce upraveným RVP ZV - doporučení a náměty na začlenění výuky finanční gramotnosti do ŠVP

Další informace na metodickém portále můžete sledovat zde.

VIDEO - Doporučené výstupy výuky finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Video popisuje doporučené výstupy výuky finanční gramotnosti v jednotlivých ročnících 1. stupně základní školy podle doporučení Národního ústavu pro vzdělávání.

VIDEO - Doporučené výstupy výuky finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ

Video představuje doporučené výstupy výuky finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ podle standardů MŠMT a doporučení Národního ústavu pro vzdělávání.