Speciální pedagogika

Na této stránce najdete materiály a informace k výuce finanční gramotnosti žáků podléhající speciální pedagogice.

Speciální pedagogika


Evropská agentura pro rozvoj speciální pedagogiky

  • Jde o evropskou organizaci založenou ministerstvy školství členských zemí, jejímž cílem je poskytnout prostor pro spolupráci v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním záměrem, je zkvalitňování... Dostupné jsou i speciální publikace v češtině.

Projekt Zvládneme to sami - pro sluchově postižené

  • Workshopy pracovního poradenství a individuální konzultace s odborníky určené pro studenty pražských SŠ pro sluchově postižené. Workshopy jsou realizovány přímo na škole, která si je objedná. Realizace projektu: 1. května 2012 - 30. června 2014 Projekt je realizován v...