DUM - digitální učební materiály pro interaktivní tabule

Učte děti finanční gramotnosti interaktivní formou!

Pokud máte ve třídě k dispozici interaktivní tabuli, je tato sekce určena právě pro Vás! Ke každému tématu pro Vás nově připravíme jeden digitální učební materiál. Jedná se o materiál ve formátu .notebook určený pro výuku na interaktivních tabulích.

Tyto materiály slouží jako skvělé doplňky výuky a vnesou do výuky netradiční, interaktivní prvek. Děti mohou řešit úkoly a otázky přímo u interaktivní tabule a zábavnou formou si tak osvojit látku probíranou v daném tématu měsíce.

DUM je součástí každého pracovního setu základní sady a také některých témat na základě tématu měsíce.

 • Pokud máte zájem o další DUMy zaměřené i na jiná témata, zde uvádíme několik užitečných odkazů:
  • Metodický portál RVP.cz - hlavní metodická podpora učitelů
  • DUMy.cz - archivace a sdílení otevřených kvalitních DUMů
  • Ve škole - archviace a sdílení otevřených kvalitních DUMů, vzdělávání v oblasti ICT

DUMy k tématům měsíce - 2015

K tématu INVESTICE

 • Tento DUM prakticky učí děti, podle čeho posuzovat investice. Obsahuje úkoly zaměřující se na základní pojmy, investiční trojúhelník a vlastnosti jednotlivých druhů investic.
 • DUM_Investice.notebook (787143)

K tématu FINANČNÍ PORADENSTVÍ

 • Tento DUM prakticky učí děti, k čemu bychom měli využívat služby finančních poradců a jak by měl správný finanční poradce vypadat.
 • DUM_Financni_poradenstvi.notebook (610293)

K tématu VÝPOČTY VE FINANCÍCH

 • Tento DUM prakticky učí děti základní finanční znalosti a výpočty.
 • DUM_Vypocty.notebook (589647)

DUMy k pracovním setům

Pracovní sety PRO 2. STUPEŇ ZŠ dle témat:

K tématu PENÍZE

 • V tomto DUMu se žáci seznámí, jaké druhy bankovek v České republice používáme, jaké jsou jejich ochranné prvky a jakými měnami se platí v zahraničí.
 • 2_Penize.notebook (1,9 MB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu PENÍZE naleznete zde

K tématu MAJETEK

 • V tomto DUMu se žáci naučí rozlišit hmotný a nehmotný majetek. Dále jim cvičení pomohou uvědomit si, jakou cenu má různý majetek, jaké ceny jsou dražší, jaké jsou naopak levnější
 • 3_Majetek.notebook (330,9 kB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu MAJETEK naleznete zde

K tématu RODINNÝ ROZPOČET

 • V tomto DUMu se žáci naučí rozlišovat příjmy, výdaje a investice. Seznámí se, co jsou to aktivní a co pasivní příjmy. Nakonec jsou zde cvičení určená na výpočet rozpočtu.
 • 4_Rodinny_rozpocet.notebook (483,4 kB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu RODINNÝ ROZPOČET naleznete zde

K tématu BANKY

 • V tomto DUMu se žáci dozví, jaké funkce mají banky, komu slouží. Cvičení obsahuje i příklady jednotlivých bank a spořitelen nacházející se v českém bankovním sektoru.
 • 5_Banky.notebook (337,8 kB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu BANKY naleznete zde

K tématu FINANČNÍ INSTITUCE

 • Tento DUM obsahuje cvičení na seznámení se s různými finančními institucemi. Rozšiřuje žákům znalost také v oblasti pojištění a seznamuje je s konkrétními příklady pojišťoven na českém trhu.
 • 6_Financni_instituce.notebook (387,5 kB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu FINANČNÍ INSTITUCE naleznete zde

K tématu MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ

 • V tomto DUMu naleznete cvičení, které žáky seznamuje s pojmem investiční trojúhelník, řeší se zde otázka, kde můžeme získat peníze, a jaké jsou výnosnosti jednotlivých finančních instrumenetů.
 • 7_Ziskavani_a_zhodnoceni_financi.notebook (675,7 kB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ

K tématu PŮJČKY

 • Cvičení v tomto DUMu pomáhají žákům zamyslet se nad tím, v jakých případech je nutné si vzít půjčků a jaké případy jsou naopak nevhodné pro zadlužení se. Naučí se rozlišit, na co je dobré si půjčovat, a přemýšlet o různých parametrech, které bychom při žádání o půjčku měli zvážit.
 • 8_Pujcky.notebook (998,9 kB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu PŮJČKY naleznete zde

K tématu FUNGOVÁNÍ TRHU

 • V tomto DUMu najdete cvičení, která žáky seznámí s grafy nabídky a poptávky, inflací a tržními subjekty.
 • 09_Fungovani_trhu.notebook (495,3 kB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu FUNGOVÁNÍ TRHU naleznete zde

K tématu PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTU

 • Tento DUM obsahuje cvičení, které žáky seznámí s různými pojmy, se kterými se můžeme setkat, pokud se bavíme o příjmech a výdajích státu.
 • 10_Prijmy_a_vydaje_statu.notebook (1,4 MB)
 • celý set pro 2. stupeň ZŠ k tématu PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTU naleznete zde

DUMy k pracovním setům

Pracovní sety PRO 1. STUPEŇ ZŠ dle témat:

K tématu PENÍZE

 • Tento DUM prakticky učí děti, jaká je hodnota peněz. Obsahuje úkoly, které dětem pomohou uvědomit si, jakou cenu mají věci, které si můžeme koupit, a jak velké úsilí musíme vynaložit, abychom si danou věc mohli koupit. Co pořídíme levně a na co naopak budeme muset šetřit déle.
 • 1_Penize.notebook (1,4 MB)
 • celý set pro 1. stupeň ZŠ k tématu PENÍZE naleznete zde

K tématu SPOŘENÍ A PLÁNOVÁNÍ

 • Tento DUM prakticky učí děti, jak si rozvrhnout svoje příjmy. Kolik si z kapesného uspoříme a kolik peněz se rozhodneme utratit, jak dlouho nám bude trvat, než si na danou věc našetříme?
 • 2_Sporeni_a_planovani.notebook (1,1 MB)
 • celý set pro 1. stupeň ZŠ k tématu SPOŘENÍ A PLÁNOVÁNÍ naleznete zde

K tématu KUPECKÉ POČTY

 • Tento DUM prakticky učí děti, jaké máme bankovky a mince, jaká je jejich hodnota, kolik zaplatíme ve skutečnosti, když už neexistují haléře.
 • 3_Kupecke_pocty.notebook (1,9 MB)
 • celý set pro 1. stupeň ZŠ k tématu KUPECKÉ POČTY naleznete zde

K tématu RODINNÉ HOSPODAŘENÍ

 • Tento DUM prakticky učí děti, co jsou to příjmy a výdaje. V tomto DUMu jsou zahrnuta cvičení na rozpoznání co je příjem a co je výdaj, dále si pak mohou sestavit schéma rozpočtu.
 • 4_Rodinne_hospodareni.notebook (870,3 kB)
 • celý set pro 1. stupeň ZŠ k tématu RODINNÉ HOSPODAŘENÍ naleznete zde

K tématu REKLAMA

 • Tento DUM prakticky učí děti, na co si dávat u reklamy pozor. Jaké jsou reklamní triky a kde všude se s reklamou můžeme setkat.
 • 5_Reklama.notebook (533,9 kB)
 • celý set pro 1. stupeň ZŠ k tématu REKLAMA naleznete zde