Investice

Zde se zaměřujeme na různé druhy investic.

V aktuální základní sadě pracovních setů najdete k této oblasti téma Možnosti získávání a zhodnocení financí.

Investic se týkalo několik témat měsíce: Investice, Trendy v investování, Investice do nemovitostí, v rámci kterých proběhly i webináře (odkazy na záznamy najdete na stránkách témat pod odkazy výše).

  • DUM_Investice.notebook (768,7 kB) - digitální učební materiál pro interaktivní tabule (Smart), který prakticky učí děti, podle čeho posuzovat investice. Obsahuje úkoly zaměřující se na základní pojmy, investiční trojúhelník a vlastnosti jednotlivých druhů investic.
  • Krizovka_akcie.docx (41,2 kB) - křížovka: Cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti se nazývá.