Podnikavost - rozvoj podnikavosti, podnikání

Většinu výukových materiálů tedy najdete tam v sekci Rozvoj podnikavosti/ZŠ.

Digitální učební materiály (DUM) na interaktivní tabule (Smart)

V rámci těchto materiálů se žáci praktickou formou seznámí s tím, jak fungují jednotlivá podniková odvětví:

  • VÝROBA - jak funguje pekárna? DUM_vyroba_pekarna.notebook
  • LOGISTIKA - z jakých částí se skládá logistický řetěz a co je všechno součástí logistiky? DUM_logistika.notebook
  • PRODEJ - jaké jsou výhody a nevýhody kamenných obchodů / e-shopu? DUM_prodej.notebook
  • GASTRONOMIE - co všechno je zapotřebí k založení restaurace? DUM_Gastro.notebook