Hypotéka

Úvěr na investici do nemovitosti (koupě, výstavba, přestavba, rekonstrukce ...), zajištěný zástavním právem k nemovitosti (ručí se nemovitostí), což je zapsané v katastru nemovitostí.