Ilona Jedličková: Investice - Keep it simple!

29.01.2016 11:54

Téma investování a zisku není jednoduché stejně jako celý finanční svět.  Informací o možnostech investování, produktech, nabídkách, reklamy, atd. je příliš mnoho, přičemž investice se nemusí omezit na Českou republiku, takže sem vstupují i podmínky zahraničních trhů. Každý investor má jiné motivy, možnosti, přehled, ochotu a čas se vzdělávat a sledovat finanční svět.

Pro prvotní rozhodování o tom, kam investovat je lépe si věci ujasnit. Udělat si jednoduchý přehled faktorů majících vliv na správnou volbu, přičemž to překvapivě není jen čistý zisk. Až na základě toho lze učinit rozhodnutí, zda může být investor uspokojen dle svých očekávání, resp. získá představu, jaké jsou možnosti nabídky trhu a dle toho učiní realistická očekávání a rozhodnutí.

Jaké jsou tedy klíčové faktory, které bychom měli vzít v úvahu místo prvoplánového rozhodnutí pouze na základě výše zisku?

1.       Kdo investuje = investor – jaké má zdroje financí a frekvenci jejich přírůstku, očekávané a mimořádné výdaje v investičním horizontu zvoleného investičního instrumentu, tzn. potřeba přístupu k již  investovaným zdrojům a možnosti dodržení podmínek investice (riziko pokuty / cena za nedodržení podmínek investice).

2.       Délka investice – jak dlouho je investor ochoten vázat zdroje v investičním instrumentu i přes event. výkyvy v rizikovosti investice (investice do akcií, komodit, cizích měn atd., které nemají předvídatelný a jistý výnos)

3.       Účel investice – nejen prostý zisk může být cílem. Co takové spoření na důchod (nejen připojištění, ale investice, která v budoucnu bude generovat pravidelný příjem – např. pronajatá nemovitost), životní pojištění (složený instrument ze spořící a pojistné složky pro případ vzniku rizikové události), zajišťovací účel (příjem v cizí měně a riziko změny kurzu nevýhodné pro investora,  vedoucí  k provedení zajišťovací transakce s potenciálem zisku),  atd.

4.       Zisk – pochopitelně, důležitá složka rozhodování. Kolik nám dočasné, dobrovolné zbavení se vlastních finančních prostředků přinese v budoucnu. Tedy úrok, výnos. Berte v úvahu ale čistý zisk, tedy očištěný od nákladů investice (poplatky), od daně, poplatků za event. nedodržení podmínek. Dále je nutné si uvědomit, že investiční instrument může být svázán s řadou požadavků, např. tzv. spořící účet – výhodněji úročený, vyžaduje běžný účet, minimální, obvykle měsíční, obrat, provádění stanoveného počtu transakcí příp. zakoupení dalších produktů. A to jsou další náklady (cena balíčku služeb banky, který by jinde mohl být levnější, ale bez výhodného úročení). Také je třeba si ověřit způsob výpočtu úroku a frekvenci jeho připisování, event. možnost kapitalizace úroku (zvýšení investované jistiny o vygenerovaný zisk).

5.       Uvědomte si složitost investičního instrumentu.  Jistě nejjednodušší je uložit peníze do banky a nechat ji zhodnocovat naše peníze.  Můžete si nechat poradit, ale v případě investičního poradce zvažte, čím je při své poradenské činnosti motivován (pro něj je poradenství zdrojem příjmu). Můžete se stát aktivnější a hledat jiné možnosti, není to jen banka, kde lze vydělat, záleží na Vás, jestli je pro vás cennější nižší a jistý výnos (a riziko) s tím, že uspořený čas (jinak by byl věnovaný finančním rešerším, analýzám a rozhodnutím, uzavíráním smluv a monitoringu) investujete jinam s větším, třeba emočním, vztahovým ziskem, zdravotním ziskem. Každý má jiné motivy a jiné potřeby zisku, není jen ten finanční. Ale jsme-li u finančního zisku, tak si uvědomte:

a.       Jaký je podkladový instrument, do nějž investujete (může to být finanční instrument, komodita, cizí měna, nemovitost, start-up, joint-venture, dokonce i předmět zájmu/hobby, je mnoho možností) a jaká přínosy a rizika obnáší.

b.      Obrátkovost a likvidnost – jak rychle dostanete své peníze zpět a event. vč. očekávaného zisku; čím složitější je instrument, ověřte si, jaká bude jeho likvidnost – tedy prodejnost.

c.       Kdo stojí za investičním produktem – je to ověřená, důvěryhodná investiční společnost, zkušenosti ostatních investorů, mění podmínky a produkty často, vyplácí peníze bez problémů, atd.

Závěrem:

1.       Ujasněte si Vaše motivy a očekávání.

2.       Udělejte si přehled na trhu, můžete proto využít celou řadu podpůrných srovnávačů, které na internetu jistě najdete sami (stačí napsat srovnej spořící účet, atd.).

3.       Proveďte svou vlastní analýzu a rozhodnutí.

4.       Chcete-li radu, vyžádejte si radu kvalifikovanou, a i tak si ověřte sdělené informace.

5.       Začněte investovat od jednodušších instrumentů a získáte-li chuť, jistotu, pusťte se postupně dál.

6.       Možná najdete přes investice inspiraci pro svůj pracovní život (představte si svět začínajících podniků a rizikového kapitálů, novátorské podniky s dobrými nápady, hledající zdroje. Ale pozor na rizika).

 

Autorka: Ing., Bc. Ilona Jedličková

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode