Jak sehnat peníze na Jamboree 2015 aneb Návod na fundraising

18.12.2013 17:23

Publikováno ZDE dne 12. 12. 2013, 12:35

 

Chcete děti ze svého oddílu poslat na Jamboree 2015 do Japonska, ale víte, že částka je pro jejich rodinu příliš vysoká? Nevěšte hlavu, je spousta možností jak potřebné peníze sehnat! Organizační tým připravil manuál s tipy a radami, jak a kde žádat o dary a sponzoring. Náklady na světové skautské setkání tak dětem můžete srazit na minimum.

 

Připravili jsme pro vás několik rad a tipů, jak postupovat při oslovování sponzorů. Tomuto shánění peněz se říká fundraising. Ačkoli my oslovujeme firmy a podnikatele na celorepublikové úrovni, vždy je o něco jednodušší žádat o spolupráci na lokální úrovni. A to je přesně vaše šance!

 

KDE ŽÁDAT?

Nejsnazší a zároveň nejúčinnější cesta vede skrze osobní vazby a vztahy. Hodně udělá i doporučení někoho z blízkého okruhu dárce. Základem je sepsat si seznam potenciálních dárců s ohledem na kontakty, které ve firmách a institucích máte. Ať už se jedná přímo o členy vašeho oddílu/střediska, či rodiče vašich členů. Ti vám určitě dokáží poradit, kde a koho je možné o podporu požádat.

Navíc má celá řada lidí blízkých vašemu středisku nepochybně vlastní firmy a sami mohou nějakým způsobem přispět. I když se budou jednotlivé příspěvky pohybovat spíše v menších číslech, dohromady lze získat mnoho.

 

Obecně můžeme sponzory rozdělit na několik skupin:

 • členové střediska, rodiče, přátelé – jak již bylo uvedeno, tahle skupina může být velmi cenným zdrojem, a to jak konkrétní pomoci, tak dalších nápadů kde prostředky získat
 • firmy a společnosti ve Vašem okolí – využijte toho, že vás ve vašem okolí znají a to buď díky lidem z předcházející skupiny, nebo díky vaší činnosti. Pro firmy ve svém okolí jste partneři na základě vaší pověsti a činnosti, kterou vykonáváte.

 

V případě této skupiny se často potkáte s nabídkou hmotného sponzoringu – tj. firma vám nabídne podporu prostřednictvím svých výrobků či zboží.

 • Vyšší skautské jednotky – kromě běžné podpory vašeho střediska se určitě neváhejte zeptat na možnost podpory z vašeho skautského okresu a kraje. Vyšší jednotky zpravidla mají své fondy, ze kterých dokáží uvolnit zajímavé částky. Jamboree je pro takovou žádost dobrou příležitostí, neboť je vnímáno jako seriózní a prestižní záležitost. Šance získat odtud aspoň nějaké prostředky je velmi vysoká.
 • Města – další zajímavý zdroj podpory – v případě města přichází podpora na základě osobních vztahů, nebo jako ocenění Vaší práce s dětmi. Podporu od města je možné získat buď na základě grantového programu, která města vypisují, nebo na základě zvláštní žádosti zastupitelstvu (radě) města. Výše podpory se může lišit dle velikosti vašeho města, nicméně získání částek v řádu desetitisíců není nijak výjimečné.
 • Kraje – mívají často vypsané dotační programy na práci s mládeží, jejich prostřednictvím je možno o prostředky zažádat. V tomto případě je nutno dávat pozor přinejmenším na dvě věci:

1) termíny – programy se většinou vypisují v pevně daných termínech (včetně závazného termínu pro podání žádosti) – obvykle 2× nebo 4× do roka

2) formální požadavky – programy většinou mívají pěvně stanovené formální požadavky pro podobu žádosti. Tuto formu je třeba bezpodmínečně dodržet, neboť i při jejím zdánlivě malém porušení může úředník vaši žádost vyřadit bez šance na opravu (a často to i dělá).

 

Druhou možností je žádat na kraji taktéž přímou žádostí (jako v případě města), ale tento postup není příliš obvyklý.

 • Velké firmy – značná část velkých firem má pro podporu mládeže vlastní nadace (fondy, dotační programy). Často jsou zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží, kde pravděpodobně nepochodíme. Některé firmy nicméně dávají na hlasy svých zaměstnanců. Tedy přijde-li s projektem někdo zevnitř firmy je zde slušná šance. I tak se čas od času objeví výzva na projekt, do kterého se náplní vejdeme. V tom případě doporučujeme:
 1. Podobně jako v případě krajů, věnovat maximální pozornost formální stránce žádosti.
 2. V ideálním případě požádat o pomoc ústředí a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je koordinace žádostí (tj. aby se jich tam od skautů nesešlo pět) a tím druhým je možná podpora při jednání se společností. Pro velkou firmu má ústředí Junáka větší váhu než malé středisko.
 • Nadace – kromě velkých nadací existuje řada lokálních nadací podporující místní projekty a lidi. Jamboree jim často zapadá do koncepce a poslání.

 

JAK ŽÁDAT?

Při žádosti o podporu, se stáváte reprezentanty Junáka. Na jednu stranu vám to dává „zázemí“ a kredit naší organizace, na stranu druhou je to závazek, protože v očích vašich partnerů představujete v okamžiku jednání v zásadě celý skauting. Proto by vaše žádost měla mít odpovídající formu, a to i v maličkostech:

 • dbejte na úpravu žádosti, nepoužívejte rozjuchané formátování a barvy
 • soustřeďte se na pravopis a gramatiku
 • buďte přiměřeně formální, používejte zdvořilé oslovení a tituly lidí
 • dělejte věci VČAS, dodržujte termíny
 • pro komunikaci emailem použijte seriózní mailovou adresu, ideálně se skautskou doménou –jmeno.prijmeni­@skaut.cz – lze založit přes SkautIS

Dobrý dojem je často rozhodující, a to nikoliv jen při osobním setkání.

 

Fakt že reprezentujeme Junák je pro nás i omezením a to v tom, že musíme více přemýšlet o původu našich zdrojů. Měli bychom se vyhnout spolupráci se subjekty, které jsou pro Junák problematické:

 • Výroba a prodej cigaret, alkoholu
 • Hazard a sázky
 • Erotika a služby s ní spojené

Existuje dále celá řada firem (odvětví) které mohou být na hraně a budeme je muset řešit individuálně – pro představu například zbrojní průmysl, řetězec fast foodu, atp. Junák sice nemá podrobnou strategii, která by stanovovala pevnou hranici toho, co je ještě přípustné a co už ne, většinou ale stačí dodržovat jednoduché pravidlo: Řiďte se zdravým rozumem a pokud máte pochybnosti, tak se zeptejte.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

Nabídka jednorázové podpory prostřednictví naší činnosti

 • dobře použitelná pro subjekty v blízkém okolí (město, firmy). Jako poděkování za podporu můžete nabídnout například pomoc s organizací dětského dne, firemního či společenského plesu, připravit odpoledne sportovních aktivit,…

Nabídka trvalé spolupráce

 • podobné jako výše uvedené s tím rozdílem, že se nejedná o jednorázovou akci, jako spíše dlouhodobější vztah. Reálné fungování je možné si představit například na principu spolupráce s městem, kterému mohou skauti vypomoct v celé řadě příležitostí – společenské akce, úklid města, organizační služba pro město. Nemusí se ani tak jednat o častou a náročnou spolupráci, jako spíš o vědomí ze strany partnera, že jsou mu skauti připraveni pomoct.

Reklama

 • reklama partnera na vhodných místech (střediskové stránky, materiály střediska…).
 • v případě významnějších sponzorů se můžeme bavit o reklamě v celostátních skautských mediích (web, časopisy,…) a na významných skautských akcích.

Oficiální poděkování

 • například formou děkovných listů, ať už od střediska,nebo oficiálních od Junáka jako celku. Neslouží k získání podpory přímo, nicméně otvírá možnost pro další spolupráci.

Nabídka partnerství, možnost spolupráce s Junákem jako organizací

 • možno zvažovat v případě významného partnera nebo velké podpory. Kromě zmíněné reklamy, zmínka ve výroční zprávě, možnost oficiálního spojování jména sponzora s Junákem, sponzoring fakturovat jako náklad apod. Toto je vždy nutno konzultovat s ústředím (vedením kontingentu).

Pomozte dětem snížit náklady na Jamboree 2015, aby mohly prožít nezapomenutelné světové skautské setkání. Vrátí se vám tolik nabití energií a zážitky, že z toho váš oddíl bude čerpat několik dalších let!

 

 

 

PŮVODNÍ ČLÁNEK NAJDETE ZDE: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/8757-jak-sehnat-penize-na-jamboree-2015-navod-na-foundraising/

 

JAK NAPSAT FUNDRAISINGOVOU ŽÁDOST SE DOZVÍTE NAPŘÍKLAD ZDE: https://denikneziskovky.cz/jak-spravne-psat-fundraisingove-dopisy/

 

Zpět

K ČLÁNKU SE VÁŽE tento

PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode