Jana Sedlářová: Podpora podnikání v České republice

09.03.2014 07:40

 

Řada začínajících podniků se potýká s nedostatkem financí pro financování svých provozních výdajů, avšak o nic lépe na tom nejsou ani již nějakou dobu fungující malé a střední podniky, kteří jsou, dá-li se to tak říci, z hlediska přístupu k finančním zdrojům také diskriminováni. Je však nutno dodat, že tyto zdroje hledají především u bankovních institucí, čímž svoje nedostatečné toky nahrazují dluhem, což není zrovna nejlepší řešení. Přitom existuje řada podpůrných programů, která těmto typům podniků poskytuje finanční podporu zpravidla nedluhového charakteru (dotací, zárukou) nebo dluhového charakteru, který je však založen na nulovém úročení, případně na úročení zvýhodněném ve srovnání s úvěry obchodních bank.

Bohužel řada podniků malého a středního podnikání těmito informacemi nedisponuje, přestože je za tímto účelem založena agentura CzechInvest. Bohužel její činnost a nabízené programy nedisponují nejlepší propagací a samotný podnikatel si tyto informace nevyhledá, jelikož neví, že vůbec existují. Ale pojďme se podívat na to, jaké programy na podporu podnikání a inovací nabízí Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou unií a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

 

Mezi stálice podpůrných programů pro začínající podnikatele patří:

 

Program podpory START určený pro úplné nováčky na podnikatelském poli, ale i pro ty, kteří se k podnikání vrací po dlouhém časovém odstupu. Jeho účelem je poskytnout těmto podnikatelům podporu ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru určenému k realizaci podnikatelského plánu.

 

Další možností je využití Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) osa 1 - „Vznik firem“, který kromě nedostatku zdrojů pro zahájení podnikání řeší také chybějící motivaci k jejímu zahájení a dále finanční náročnost služeb souvisejících s provozováním podnikatelské činnosti, čímž usnadňuje vstup novým subjektům do podnikání. Podpora je založena na poskytnutí bezúročného úvěru nebo stejně jako v případě programu podpory START ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem.

 

Podniky z řad malého a středního podnikání, kteří na podnikatelském poli již nějakou tu dobu působí, mohou využít následující podpůrné programy:

 

Podpůrný program PROGRES, který je určen na podporu rozvoje malých a středních podniků, kterým chybí finanční prostředky pro realizaci svých projektů, přičemž podpora je založena na poskytnutí zvýhodněných bankovních úvěrů od ČMZRB, které lze však použít také na projekty, jejichž cílem je snížit náklady na spotřebovanou energii. S ním koresponduje operační program OPPI osa 2 – „Rozvoj firem“, jehož cílem je prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a záruk zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků, a tím i jejich expanzi, a to především prostřednictvím nákupu nových technologií a inovací produktů. Avšak ve srovnání s podpůrným programem PROGRES se na financování těchto projektů musí podnikatel finančně podílet alespoň 30 %.

 

Pokud se však malé a střední podniky rozhodnou, že chtějí pouze inovovat svůj výrobně-technologický park a ICT, pak mohou využít druhou variantu tohoto operačního programu nazvanou „Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb“, u níž je nulová účast podnikatele na financování i nulová zadluženost, jelikož projekty tohoto typu jsou financovány formou dotací.

 

Další variantou jak financovat rozvoj již zajeté firmy je podpůrný program ZÁRUKA, který je opět nabízen agenturou CzechInvest ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, přičemž je realizován poskytnutím záruky na bankovní úvěr podnikatele, o který žádá u obchodní banky. Ne méně významnou podporou je operační program OPPI osa 5 – „Prostředí pro podnikání a inovace“, zejména její 2. oblast podpory („Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů“) týkající se zlepšení podmínek pro vzdělávání a rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců podniků malého a středního podnikání, které by jim zajistily profesionální růst. Její koncepce je založena na poskytnutí dotace na vybudování či rekonstrukci školících zařízení včetně na pořízení jejich vybavení a školících pomůcek. Podmínkou udělení dotace však je, aby školením prošli všichni zaměstnanci bez ohledu na vzdělání a pracovní zařazení.

 

Na podporu marketingových služeb byl vytvořen operační program OPPI osa 6 – „Služby pro rozvoj podnikání“, konkrétně jeho 2. oblast „Podpora marketingových služeb“, jejímž cílem je podpořit prostřednictvím dotace vzdělávací, asistenční a informační služby a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a zvýšit marketingovou úroveň malých a středních podniků, což by mělo vést ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na zahraničních trzích prostřednictvím zvýšení kvality marketingových prezentací daných podniků a jejich účasti na mezinárodních veletrzích a zahraničních výstavách. Zároveň by realizace operačního programu měla vést ke snížení nákladů, které vznikají v důsledku vstupu na zahraniční trh.

Programů na podporu podnikání je však celá řada a záleží pouze na každém podniku, který si vybere s ohledem na své potřeby. Nicméně spolu s nabídkou podpůrných programů také vyvstává otázka, jak náročná bude administrativa při podávání žádosti o začlenění do programu, jelikož ne každý podnik, spíše bych řekla, že žádný malý a střední podnik a o nově začínajícím podnikateli nemluvě, nedisponuje takovým pracovníkem, který by si s dotačními programy poradil, a využití externího subjektu by se mohlo negativně promítnout do finančních toků firmy.

 

Autorka: Jana Sedlářová

Zdroj: CzechInvest.cz

 

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode