Jiří Veselý: Povinné ručení a havarijní pojištění

31.05.2014 14:37

Každý, kdo je majitelem motorového vozidla, musí být ze zákona povinně pojištěn a vozidlo, které nemá platnou pojistku, nesmí na silnici, tedy užívat pozemní komunikace. U havarijního pojištění je to trochu jinak. Toto pojištění je nepovinné a jeho uzavření závisí na svobodné vůli majitele vozidla.

 

Povinné ručení kryje vlastníka vozidla proti škodám, které způsobí jiné osobě - státu, právě při používání silničních cest. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že je to jakási další forma „silniční daně“. Na druhou stranu havarijní pojištění je dobrovolné a kryje naopak škody způsobené na samotném automobilu např. při dopravních nehodách, při krádeži nebo při poškození automobilu při živelných pohromách. V následujícím textu se zaměříme na chyby, které lidé dělají při uzavírání smluv, a na informace, na které je dobré dát si pozor.

 

Lidé se často domnívají, a to velmi mylně, že mohou přestat platit povinné ručení, když s autem nějaký čas nejezdí. Podle zákona je však povinností mít sjednané povinné ručení vždy, když máme auto zaregistrované v evidenci vozidel, bez ohledu na to, zda jezdíme či ne, protože nikde nedokážeme, že s autem nejezdíme nebo, že s ním nejezdil někdo jiný. Jsou i tací, kteří povinné ručení vůbec nepoužívají, protože to přece nikdo nezjistí. Omyl je pravdou, v lepším případě zaplatíte jen pokutu, která je od padesáti korun za den. Pokud, ale budete v prodlení s platbou delší dobu, může Vám být vyměřeno i penále. Většinou se platí pokuta v řádech tisíců korun.

Pokud bychom se dostali do prodlení s platbou povinného ručení, stačí zkontaktovat Českou kancelář pojistitelů, která případně nezaplacené pojistné vyměří a zašle vlastníkovi vozidla podklady k zaplacení. Je vždy lepší je informovat dříve než později.

 

S pojištěním automobilů se také často mluví o amortizaci, tedy o snížení hodnoty automobilu opotřebením. Některé pojišťovny plní svým klientům jen od výše původní hodnoty opravované části auta, protože tvrdí, že když dojde k výměně starého dílu za nový, tak se zvýší cena auta, takže bychom se obohatili, kdyby nám pojišťovny vyplatily plnou výši škody. Bránit se proti tomuto dá způsobem, který se nazývá pojištění právní ochrany, kde řada firem či advokátů jedná naším jménem a některé spory končí až soudním jednáním.

 

Zákon stanovuje, že k dopravním nehodám, při kterých dojde ke škodě do 100 000 Kč, nemusíme volat policii. Co se stane, když špatně odhadneme výši škody a oprava mě bude stát třeba 170 000 Kč? V tomto případě pojišťovna může krátit plnění, takže místo 170 000 Kč, uhradí jenom polovinu, jelikož nebyla splněna povinnost zavolat k nehodě policii. Pokud si nejsme jisti výší škody, pro jistotu proto raději volejme policii.

 

Co se stane, když usmrtíme zvíře? Ze zákona vyplývá, že pokud se tato situace stane, máme povinnost oznámit to na policii, protože zvíře je majetkem cizí osoby. Dokonce v případě ujetí od místa nehody nebo ponechání si zvířete se dopouštíme trestného činu pytláctví. Pro případné plnění pojišťovnou z havarijního pojištění je potřeba doložit fotografii, případně policie musí v protokolu zaznamenat, že na místě zůstalo zvíře mrtvé. Jestliže ještě odběhne, pak musí být jasné stopy po srážce, jako je například srst.

 

V případě některých nehody je tedy lepší zavolat policii, vždy se doporučuje zeptat se, kdy přijedou, a pokud by to trvalo dlouho, vyplatí se zavolat na asistenční službu, která jezdí do 45 minut. Splníme tak povinnost oznámení na policii i podmínku nafocení pro pojišťovnu. Asistenční služby bývají v dnešní době k povinnému i havarijnímu pojištění zdarma. Případ, ve kterém stačí volat pouze asistenční službu je například výměna kola, kde bývá v ceně pojištění obvykle příjezd technika, 45 minut práce a odjezd.

Zajímavostí a to zvlášť pro ty zapomětlivější z nás může být služba doplnění paliva, když asistenční služba doveze na místo určení pohonné hmoty, které už si klient ale platí sám.

 

Na závěr bych uvedl krátký postup, co dělat když jsme účastníkem dopravní nehody a nechceme volat policii. V první řadě vyplníme protokol o dopravní nehodě. Viník by pak měl zavolat na svou pojišťovnu, aby nahlásil pojistnou událost a pojišťovna mohla poskytnout poškozenému náhradu škody.

 

Tyto informace je určitě dobré znát, ale moc bych nám všem přál, abychom je nikdy nemuseli uplatnit v praxi.

 

Autor: Bc. Jiří Veselý

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode