Leasing

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Operativní leasing je běžný nájemní vztah. Po ukončení nájemní smlouvy nájemce vrací majetek pronajímateli zpět. 

Finanční leasing je právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, v němž po skončení leasingu přechází pronajatý majetek do vlastnictví osoby, která jej měla v nájmu.