Lichva

Úvěr s nepřiměřeně vysokým úrokem, kdy poskytovatel zneužívá něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti. Podle zákona je lichva trestný čin, bohužel není stanovena žádná procentuální hranice.