Jan Pokorný: O finanční gramotnosti

17.09.2013 11:21

 

Nejprve definice.

O finanční gramotnosti se v posledních několika letech často mluví, co to tedy přesně je? Existuje několik definicí, jedna z nich říká, že „Finanční gramotnost je souhrn znalostí a dovedností, které umožňují rozumně zacházet s penězi“. To je nepochybně pravda, je to však dost obecné vyjádření. Jaké by bylo konkrétnější vyjádření definice finanční gramotnosti, co to znamená v praxi, jak rozumně zacházet s penězi, co je to „rozumné zacházení“ s penězi? To jsou logické otázky a další část článku se jimi bude zabývat.

 

Co to tedy znamená?

Nejprve odpověď na otázku, co je to rozumné zacházení s penězi. Za prvé je třeba říci, že každý člověk nebo rodina může mít různé cíle, kterých chce dosáhnout. Někdo už si nechce nic nového pořizovat, někdo chce mít pěkné auto, někdo považuje za rozumné pořídit si vlastní bydlení s využitím půjčky, někdo chce „investovat“ do vlastního vzdělání, jiní zase chtějí poskytnout vzdělání svým dětem a tak je možné pokračovat. Za rozumné zacházení s penězi je možné považovat to, když si člověk nezpůsobuje problémy.

 

A jak tedy na to?

Pokud bychom měli definovat finanční gramotnost podrobněji, pak je potřeba ji vyjádřit následujícími zásadami:

  1. Mít přehled o vlastních příjmech a výdajích.
  2. Znát svoje finanční možnosti, nechtít věci, které si nemohu dovolit.
  3. Znát alespoň hlavní charakteristiky finančních produktů.
  4. Dát si pozor na manipulaci a nepodlehnout prodejním trikům.
  5. Smlouvy číst až do konce.

 

Zajímavé je, že takto definovaná finanční gramotnost je poměrně nesourodá. Některé zásady jsou jednoduché, jiné složitější, některé patří do oblasti psychologie (2., 4.), na jiné stačí běžné praktické znalosti (1., 5.) a u jedné z nich (3.) je potřeba mít i určité odborné znalosti ovšem s tím, že pokud nepotřebuji používat některé složitější finanční produkty, např. investování do cenných papírů nebo podílových fondů, nemusím je znát a mohu tak  vystačit se znalostmi např. běžných nebo spořicích účtů.

Co je tedy potěšitelné - k osvojení si finanční gramotnosti nejsou nutně potřeba znalosti složitých finančních produktů nebo matematických postupů, lze vystačit se čtyřmi základními početními operacemi.

 

Jedna zásada po druhé.

A každou z těchto pěti zásad je samozřejmě možné (a nutné) popsat dále podrobněji. Začněme tedy od první.

 

  1. Mít přehled o vlastních příjmech a výdajích.

Znamená vědět jaké má jednotlivec nebo domácnost příjmy, obvykle za měsíc, a jaké má, také za měsíc, výdaje – kolik utrácí. Zdá se to být na první pohled jednoduché, ale udělat si přehled o výdajích domácnosti vyžaduje určité úsilí. Nejlépe je zpracovat rozpočet domácnosti ve formě tabulky, kde jsou zvlášť rozepsány příjmy a zvlášť výdaje, jednoduchým porovnáním potom lze zjistit, jak na tom domácnost je, zda její příjmy stačí na její výdaje.

 

  1. Znát svoje finanční možnosti, nechtít věci, které si nemohu dovolit.

Tato zásada je hodně psychologická, mj. znamená určitou ukázněnost při utrácení peněz. Zní na první pohled jednoduše, ne vždy ji někteří lidé dodržují a potom za to nesou následky třeba i v podobě exekuce nebo osobního bankrotu. V insolvenčním rejstříku, to je rejstřík, ve kterém jsou mj. osoby, které požádaly soud o oddlužení, se dá takových příkladů najít celá řada. Např. člověk s měsíčním příjmem cca 24 tisíc korun si pořídil na leasing osobní automobil za 700 tisíc korun a zanedlouho přišel na to, že není schopen leasingové splátky splácet a sám požádal soud o oddlužení. Použití podobných příkladů z insolvenčního rejstříku, který je veřejně přístupný na internetu, při školeních finanční gramotnosti působilo velmi názorně. 

 

  1. Znát alespoň hlavní charakteristiky finančních produktů.

Tady je možné odkázat na to, co již bylo uvedeno dříve, a sice, že je potřeba mít i určité odborné znalosti ovšem s tím, že pokud nepotřebuji používat některé složitější finanční produkty, např. investování do cenných papírů nebo podílových fondů, nemusím je znát. Je možné tak vystačit se znalostmi např. běžných nebo spořicích účtů, které se často používají, případně, pokud si domácnost chce peníze půjčit se znalostmi spotřebních úvěrů nebo hypoték.

 

  1. Dát si pozor na manipulaci a nepodlehnout prodejním trikům.

Opět hodně psychologická záležitost, netýká se samozřejmě jenom prodeje finančních produktů, ale také prodeje libovolného zboží nebo služeb. Jistě některé příklady takové prodejní manipulace znáte nebo jste se s nimi již setkali. Jejich podrobnější rozbor bohužel přesahuje rozsah tohoto článku.

 

  1. Smlouvy číst až do konce.

O problematice čtení smluv a finančních nabídek podrobně pojednává již uveřejněný článek „Jak číst finanční nabídky“ a je možné na něj odkázat.

 

A na závěr.

Finanční gramotnost, jak můžeme vidět, je poměrně rozmanitá a vůbec není jenom teoretická. Znát její zásady a řídit se jimi se vyplatí. Mohou existovat různé možnosti, jak svoje potřeby financovat, na nákup nějaké věci je možné si ušetřit nebo si peníze půjčit nebo se dá kombinovat obojí. Každá možnost má své výhody i své nevýhody, tedy někdy vede k cíli více cest a tak už to v životě bývá.

 

 

AutorIng. Jan Pokorný

 Toto pojetí finanční gramotnosti vychází z  autorova několikaletého působení jako jejího lektora.

 

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode