Podílové listy

Vydávají podílníkům výměnou za vložené peníze podílové fondy. Jejich hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. 

Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj majetek zpět a případně se podílí na zisku nebo ztrátě.