Podílový fond

21.04.2012 16:12

Otevřené podílové fondy shromažďují finanční prostředky od investorů, za které pak profesionální správce, kterým je investiční společnost, nakupuje různé cenné papíry, čímž rozkládá riziko a tak ho každý podílník (klient) nese méně, než kdyby investoval sám do jednotlivých titulů. Při výběru fondu si investor může zvolit, svou vlastní investiční strategii – zda se chce zaměřit například na akcie nebo dluhopisy, jestli chce investovat v USA, v Evropě, na rozvíjejících se trzích či na celém světě, v jaké měně, do jakého odvětví ekonomiky a tak dále.

Podílové fondy jsou:

  1. Akciové – fondy, jejichž obsahem je převážná většina akciových titulů. 
  2. Smíšené – fondy, které jsou zpravidla namíchány z méně rizikových akcií a rizikovějších dluhopisů. Poměr akcií bývá větší.
  3. Dluhopisové – investují do dluhových cenných papírů, obvykle do dluhopisů s delší splatností.
  4. Fondy peněžního trhu – obsahují dluhové cenné papíry s kratší splatností, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty apod. Jejich doménou je prakticky nulová kolísavost, jejich výnosy jsou ovšem nízké. Často jsou použvány jako alternativy  bankovních produktů.
  5. Nemovitostní – správce fondu nakupuje nemovitosti a cenné papíry na ně navázané.
  6. Komoditní – základním stavebním kamenem bývají cenné papíry navázané na komodity, méně častěji i komodity jako takové. Bývají rizikovější. Zpravidla je lze rozdělit ještě na 3 podskupiny – fondy zemědělských produktů, technologických surovin a drahých kovů.
  7. Fondy fondů – zpravidla menší riziko, ale vysoká poplatková zátěž.
  8. Devizové – fond drží  měny dle konkrétní strategie. 

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode