Základní školy v Chomutově (DDM Chomutov) - Předlužování a neodpovědné hospodaření

14.09.2013 15:10

Předlužování a neodpovědné hospodaření

projekt finanční gramotnosti realizovaný v rámci činnosti DDM Chomutov

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit a upevnit finanční gramotnost žáků 7. a 8. tříd základních škol v okrese Chomutov, a to zejména rozpoznávání rizik pramenících z neuváženého zadlužování. Je v zájmu celé společnosti, aby občané byli finančně gramotní a dokázali spolu dobře vycházet.

Projektu se zúčastnilo 130 žáků 7. – 8. tříd ze ZŠ Kadaňská, ZŠ Hornická, ZŠ Heyrovského a ZŠ Školní v Chomutově.

 

Zpět

PODÍVEJTE SE NA VIDEO:

  • Žáci dostali za úkol sestavit rodinný rozpočet. Za tím účelem navštěvovali čtyři stanoviště, kde získávali informace, na jejichž základě mohli rozpočet spočítat.
  • První stanoviště bylo o běžných rodinných výdajích a příjmech. Výdaje jsou na různě barevných papírkách (některé jsou nezbytné, jiné je možné oželet).
  • Rodina, pro kterou žáci počítali rozpočet, měla předem určený modelový počet rodinných účastníků. Na základě těchto informací navštívili žáci druhé stanoviště – „Úřad práce“, kde si spočítali, zdali mají nárok na přídavky na děti.
  • Po spočtení výdajů žáci věděli, kolik peněz jim zbývá a mohli začít utrácet. Utrácet z rodinných úspor mohli na třetím a čtvrtém stanovišti. Na třetím si kupovali dovolenou a na čtvrtém kupovali auto. Při nakupování auta pak měli za úkol ještě spočítat splátky na leasing, který by jejich rodina byla schopná splácet.
  • Tento projekt by nemohl být uskutečněn bez finanční pomoci magistrátu města Chomutova. Poděkování patří také místním firmám a organizacím: CK Firotour, Auto Opel, Auto Renault, ÚP Chomutov; a dětem ze zájmového útvaru Partička, který tento celý projekt připravil.

Zhodnocení projektu (zkráceno, upraveno)

Z oslovených chomutovských škol se projektu zúčastnila polovina, tj. čtyři ZŠ. Doufáme, že v příštím ročníku bude účast vyšší.

Školy měli do konce dubna 2013 zasílat obrázky, slogany a verše s protidluhovou problematikou. Každá škola utvořila 6 týmů po pěti žácích. Tyto týmy (rodiny) poté změřili své síly v několika oblastech. Nejprve vyposlechli krátkou přednášku, poté měli spočítat své příjmy a vyřešit výdaje. Na závěr čekal žáky test k úvodní přednášce.

Naším cílem bylo žáky zaujmout, a to tak, aby je přemýšlení, o tom jak správně hospodařit, bavilo. Každý tým svůj úkol dokončil, zjistil, kde chyboval a kde si vedl dobře. Myslíme, že tento projekt splnil naše očekávání a věříme, že i očekávání soutěžících.

 

Mgr. Milan Märc, ředitel DDM Chomutov

Bc. Olga Janoutová, vedoucí projektu

 

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode