RECENZE - Robert T. Kiyosaki: Bohatý táta, chudý táta

Tuto knihu napsal podnikatel, investor a poradce Robert T. Kiyosaki jako svou první publikaci v roce 1997. Pojednává o tom, jak se již v dětství vydal za poznáváním světa financí a jak mu škola jeho "bohatého táty" v budoucnu pomohla stát se také bohatým. Kniha je psána srozumitelným jazykem na příběhu skutečného života a to ji dělá velice čtivou a poutavou. V následujících řádkách se pokusím ve stručnosti shrnout její obsah - se zaměřením na finanční gramotnost a její vyučování na školách.

Nejprve k názvu knihy. Chudý táta je autorův skutečný otec, zatímco bohatý táta je otec jeho kamaráda. Každý z nich Roberta učil jiným principům. "Oba silně věřili ve vzdělání, ale každý doporučoval jiný typ studia". Zatímco "chudý táta" mu doporučoval klasické vzdělání, "bohatý táta" razil názor, že nejdůležitější je finanční vzdělání. To autor popisuje v první kapitole knihy, kde také mluví jinými slovy o důležitosti vyučování finanční gramotnosti na školách:

"Jeden z důvodů, proč bohatí bohatnou, chudí chudnou a střední třída zápasí s dluhem, je, že se o penězích učí doma, a ne ve škole. Většina z nás se o penězích naučí od rodičů. Co mohou chudí rodiče říci svému dítěti o penězích? Jednoduše mu řeknou: "Choď do školy a pilně se uč." Dítě může prospívat se samými jedničkami, ale s myslí a finančním naprogramováním chudého člověka. Naučilo se to, když bylo malé.

Ve škole se neučí o penězích. Školy se soustřeďují na akademické a profesionální dovednosti, ale ne na finanční schopnosti. To vysvětluje, proč mohou chytří bankéři, doktoři a účetní, kteří výborně prospívali ve škole, celý život finančně zápasit. Náš vrávorající národní dluh způsobila hlavně finanční rozhodnutí vysoce vzdělaných politiků a vládních úředníků, jejichž znalosti o penězích jsou minimální nebo žádné."

Jsem ráda, že se české školství ubírá tím směrem, že se ve školách začíná (oficiálně) učit finanční gramotnosti. I když si myslím, že je finanční vzdělávání důležité i v podání rodičů doma, škola může přece jen lépe stírat sociální rozdíly mezi jednotlivými rodinami a pokrýt i vzdělání dětí z takových rodin, kde nejsou rodiče dostatečně finančně vzdělaní, aby mohli svým dětem předat zdravé finanční návyky.

Ale zpět ke knize. "Bohatý táta" dal autorovi 6 základních lekcí, podle kterých je kniha rozdělena do dalších kapitol:

Lekce první: Bohatí nepracují pro peníze

 • O rozdílu mezi "pracovat pro peníze" a "nechat peníze pracovat pro sebe" - jinými slovy také o rozdílu mezi aktivním a pasivním příjmem.

Lekce druhá: Proč vyučovat finanční gramotnosti?

 • O tom, jak je důležité orientovat se v číslech a rozumět základům účetnictví (rozvaha a účet zisku a ztrát) - o rozdílu mezi skutečnými aktivy a pasivy. Tato kapitola obsahuje známé kontroverzní pojednání o tom, že váš dům není vaším aktivem, ale pasivem.
 • v závěru kapitoly najdete: "Pamatujte si tento jednoduchý postřeh: Bohatí kupují aktiva. Chudí mají pouze výdaje. Střední vrstva kupuje pasiva, ale považuje je za aktiva."

Lekce třetí: Hleďte si svého

 • O rozdílu mezi profesí a byznysem a o různých kategoriích aktiv.

Lekce čtvrtá: Historie daní a moc korporací

 • O tom, že ti kdo korporace vlastní, platí menší daně než ti, kdo pro korporace pracují. V této kapitole také najdete 4 oblasti, z kterých se podle autora skládá finanční IQ:

1) Účetnictví, 2) Investování, 3) Porozumění trhu, 4) Zákon.

Lekce pátá: Bohatí peníze vytvářejí

 • O dvou typech investorů - ti, co kupují hotové investice vs. ti, kdo investice vytvářejí. K tomu, abyste se stali druhým typem investora, potřebujete podle autora další schopnosti, které přispívají k vyšší finanční inteligenci:
  • Jak najít příležitost, která všem unikla
  • Jak získat peníze
  • Jak zorganizovat chytré lidi

Lekce šestá: Pracuj, aby ses učil - nepracuj pro peníze

 • O tom, že je důležitější rozšiřovat své schopnosti oproti vyššímu platu.

V posledních třech kapitolách dává autor návod, jak začít cestu k finanční inteligenci.

Knihu můžu vřele doporučit těm, kdo se nebojí otevřít oči směrem k novému způsobu uvažování o penězích. Základní rozdíl v uvažování nejlépe vystihují rčení: "Nemohu si to dovolit" vs. "Jak si to mohu dovolit?". To se pak odráží také např. v tom, jakým způsobem pracujeme s plánováním našeho osobního / rodinného rozpočtu. Zatímco v klasickém pojetí se postupuje od příjmů směrem k výdajům a investicím ("když mi zbydou prostředky, budu investovat"), v Kiyosakiho pojetí se postupuje opačným způsobem - nejdříve si naplánujeme investice a výdaje a pak se teprve zaměříme na příjmy s důrazem na vytvoření pasivních příjmů.

A ještě jedna citace na závěr:

"Je rozdíl mezi tím být chudý a být bez peněz. Být bez peněz je dočasné, zatímco být chudý je věčné."