REFERENCE: Jaký vidíte největší přínos soutěže?

12.07.2013 01:39

Podporovala samostatnost, spolupráci v týmu, řadu informací jsem si museli samostatně vyhledat na internetu nebo v bance, pomohla nám lépe se orientovat ve světě financí. 

Uvědomění si jak fungují peníze, že je velké množství výdajů a jejich vydělávání není tak jednoduché, jak se dětem zdá...

Prokousání se různými, pro děti neznámými, pojmy, které vedou k dalšímu porozumění fungování financí

Žáci si vybudují již v raném věku jistý vztah k penězům a v této soutěži se ještě zdokonalý 

Že děti zjistí něco zajímavého, nového a třeba i něčeho co je zajímá 

Spolupráce lidí v rodinném týmu.

Naučili jsme se plánovat a hospodařit s penězi 

Naučili jsme se pracovat s penězi. děti vidí a sami plánují rodinné investce, což do této chvíle nikdy nedělaly, udělají si konkrétní představu pro děti velmi dobrá zkušenost pro hospodaření se svými penězi d zkušenosti ohledně peněz, výdajů, jak s penězi zacházet, kam investovat pro dospělé zábava, pro menší děti jen minimální přínos

Soutěž byla příjemným vstupem do finančního světa nejen pro děti, ale byla přínosná i pro učitele.

Děti si uvědomí hodnotu peněz a kde všude jsou nutné a důležité.

Jak jsem psala výše, přínos spíše žádný

Žáci se naučili spoustu nových věcí, seznámili se s novými pojmy, mají nové zkušenosti. Nebyla jen naučná, ale i tvořivá.

Seznámila nás s hospodařením s penězi.

Máme v občanské výchově několik témat finanční gramotnosti, ale toto bylo zajímavější a bylo toho daleko více - hlavně ty rozpočty nebo informace o bankách.

A také nás víc bavilo, že soutěžíme se žáky z celé republiky, i staršími než my. Snad (jak říká paní učitelka) budeme umět lépe hospodařit s penězi než mnozí lidé dnes.

Získání představy o tom, jak v běžném životě hospodařit s financemi. téma, kooperace skupiny získání finančního povědomí 

Je dobrá na to si uvědomit to jaké je to ve skutečném životě těžké vyjít s penězi atd.... 

Získání nových informací. uvědomění si jaké poplatky se pravidelně a nepravidelně platí. 

Naučili se základní orientaci v úspěšném financování rodiny. 

Aktivitu dětí, nové informace důležité pro životspoléhám sám hna sebe 

Momentálně žádný, je to pouze dobrý nápad, ale úplně nedotažený! 

Děti si vyzkoušely sestavění např.měsíčního nákupu. 

Finanční gramotnosti se ve škole pravidelně věnujeme, nezískali jsme tedy nové poznatky, ale spíš jsme zlepšili spolupráci a komunikaci

Znalosti a stmelení naší rodiny. 

Děti si uvědomily, že vedení domácnosti může být sice obtížné, ale dá se zvládnout.

Dlouhodobost - je to akce na více jak 1 hodinu, dlouhodobě se musí sledovat

Oživení výuky předmětu Finanční gramotnost.

Děti to bavilo. Děkuji. 

Zábavnou formou se žáci naučili mnoho z finanční gramotnosti.

Získání nových znalostí, možnost jet do Prahy a zúčastnit se, mohli jsme poznat úrovně ostatních účastníků soutěže. 

Žáci spolupracovali 

Celkově ,že děti si můžou vyzkoušet život , jaké je těžké vydělávat peníze a dobře investovat a zajistit rodinu , aby se člověk nedostal do dluhů. 

Přehled o běžných situacích v životě - profil domácnosti se vším 

Nové zkušenosti, pozitivum pro budoucí život. 

kolektivní práce 

Učí žáky větší samostatnosti - museli vyhledávat nejrůznější informace od knihoven, přes internet až po kamarády, známé, rodinu.

Zejména když něco zjišťovali u rodičů, tak došlo k jedné krásné věci - měli na sebe víc času, vzájemně si pomáhali. I já jsem své žáky měla možnost mnohem více poznat. Takže soutěž podporuje i týmového ducha. Všichni jsme si rozšířili své finanční povědomí a to všechno atraktivní cestou - cestou soutěžní.Naučili jsme se zacházet s penězmi. 

zlepsovan finanční gramotnsit spolecnosti

Naše HAPPY FAMILY vznikla v deváte třídě ZŠ speciální. Většina dětí pochází ze sociálně slabých rodin. Za největší přínos považuji, že se děti se začaly zajímat o finanční rozpočet svých rodin, samy přišly na spoustu chyb, kterých se dopouští jejich rodiče, zamysleli se nad svými výdaji a svou rolí v rodině a hlavně začaly uvažovat o své budoucnosti trochu jinak. Teda alespoň někteří. Snad jim to vydrží. Do soutěže se zapojili i žáci, kteří jsou v matematice velmi slabí. Počítali, zjišťovali, ověřovali.

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode