Společnost yourchance, provozovatel portálu Finanční gramotnost do škol, se kromě jiného zabývá základy podnikání, což je téma, které s finanční gramotností úzce souvisí. Postupem času tedy začalo i téma finanční gramotnosti jako takové nabírat na důležitosti a dále se rozvíjet. Během dalších projektů se kolegyně dostaly do kontaktu s lidmi ze škol, od kterých vznikla poptávka po nových materiálech k tomuto tématu – i vzhledem k tomu, že je od školního roku 2012/2013 výuka finanční gramotnosti povinná na středních školách, mají vyučující tohoto předmětu potřebu získat co nejvíce informací. Proto vznikl portál, který na tuto poptávku odpovídá
.