Insolvence - úpadek a jeho řešení


Tento článek reflektuje právní stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), a doprovodné legislativy.