Splátka

Částka, ktérou klient pravidelně splácí úvěr. Skládá se z jistiny a úroku.