Splátkové období

Doba (zpravidla měsíční), ve které musí dlužník zaplatit splátku podle splátkového kalendáře.