Studentské společnosti v rámci Junior Achievement

11.02.2013 13:50


Junior Achievement je neziskovou organizací, která si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost a motivovat k podnikání formou aplikování podnikové praxe do výuky na různých typech škol. Celosvětově působí ve 115 zemích s každoroční účastí 7 milionů lidí. V České republice působí již 20tým rokem s roční účastí kolem 15 000 studentů.

Společnost Junior Achievemet založili v roce 1919 Theodor Vail (podnikatel), Horace Moses (podnikatel) a Murray Crane (senátor Massachusetts). V té době vznikla myšlenka pomáhat mladým lidem (podnikatelům), kteří se velmi špatně dokázali uchytit po ukončení středoškolského vzdělání na trhu práce, ať jako zaměstnanci nebo potenciální zaměstnavatelé. Postupně byly vytvářeny vzdělávací programy, v rámci kterých vznikala základní metodika, na níž se podíleli právě zkušení podnikatelé a manažeři z praxe. Protihodnotou jim byli budoucí schopní zaměstnanci nebo obchodní partneři. Tito lidé zakládali fondy, kam ukládali peníze pro podnikání „nanečisto“, díky kterým vznikaly první studentské společnosti, na nichž mladí lidé poznávali proces podnikání z praktické stránky. Postupně se organizace rozšiřovala do celého světa a v roce 1992 se zásluhou Tomáše Bati dostala i do České republiky.

Základní myšlenka společnosti zůstává i dnes stejná. Organizace Junior Achievement funguje na principu implementace reálného světa obchodu a podnikání do škol prostřednictvím odborníků z praxe, kteří jsou tzv. konzultanty (manažeři, podnikatelé). Tito odborní poradci se podílí (vedle pedagogů) na výuce specifických ekonomických výukových programů formou přednášek a konzultací. Školy je nejčastěji zařazují do tzv. povinně-volitelných předmětů.

V současné době společnost nabízí tyto předměty pro střední a vyšší odborné školy:

  • POZNEJ SVOJE PENÍZE je interaktivní výukový předmět vyučovaný prostřednictvím e‑learningové aplikace s využitím hypertextových odkazů.
  • JA BANKY V AKCI je počítačová simulace, která dává studentům příležitost získat znalosti z bankovního sektoru z pohledu řízení banky.
  • JA TITAN je počítačová simulace založená na řídícím a ekonomickém simulačním cvičení, která studentům ukazuje problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
  • STUDENTSKÁ SPOLEČNOST JA je předmět, v jehož rámci založí studenti vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a případně i konzultanta. Studentská společnost JA umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci.
  • ETIKA V PODNIKÁNÍ je výukový předmět s možností mezinárodní spolupráce, jenž studentům z celého světa poskytuje příležitost zapojit se do studentských diskusí z oblasti etiky v podnikání prostřednictvím moderních komunikačních metod – internetu a e-mailové pošty.

Mimo tyto skutečnosti organizace pořádá workshopy a soutěže, které jsou jakýmsi vyvrcholením celého snažení studentů. Jednou z nich je právě soutěž s názvem Nejlepší Studentská společnost JA. Sestřih z posledního ročníku najdete na našem webu v sekci VIDEA.

 

Nyní se blíže zaměříme na program Studentských společností, které jsou naším tématem měsíce.

Ekonomický program Studentská společnost JA je výukový předmět určený pro studenty od 15 do 22 let (SŠ, VOŠ). Probíhá v rámci jednoho školního roku, během kterého studenti v týmech zakládají pod vedením učitele a konzultanta obchodní společnost, hospodaří a následně společnost likvidují dle zákonných pravidel.

Studenti si volí management společnosti, druh výrobku nebo službu, kterou budou nabízet, dále sestaví právní rámec založení společnosti a rozpočet včetně způsobu propagace, jak produktu, tak samotné společnosti. Vše tvoří jako tým v rámci podnikatelského záměru. Během roku vedou účetnictví a hospodaří jako reálná firma. Na konci roku pak následuje likvidace a sepsání výroční zprávy. Studenti si vyzkouší všechny podnikové činnosti, takže zjistí, které věci je baví a které nikoliv. Zároveň pracují skupinově, musí mezi sebou komunikovat, organizovat, rozhodovat se, jak za sebe, tak za tým jako celek, což jim dává cenné zkušenosti do profesního života.

Vyvrcholením snažení studentů je soutěž Nejlepší Studentská společnost JA, na které prezentují svou práci před porotou, hodnotí své úspěchy a problémy, se kterými se museli vypořádat. Navíc součástí soutěže je i veletrh, kde mají jednotlivé společnosti možnost obchodovat své produkty a učí se komunikovat se zákazníky.

Na konkrétní příklad fungování Studentské společnosti v rámci Junior Achievement se můžete těšit na našem webináři.

 

Autor: Lucie Jandová

 

 

 

Zdroje:

https://www.jacr.cz/

https://is.muni.cz/th/212352/esf_b/

 

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode