Zadluženost státu: Státní bankrot

18.11.2012 15:59

 

Každý z nás zná jistě minimálně jednu firmu, která v uplynulých letech zbankrotovala. Zkusme si vzpomenout také na některý stát, který zbankrotoval v nedávné době. Ano, 3. 1. 2002 vyhlásila Argentina oficiálně největší státní bankrot, když nebyla schopna uhradit úrok 28 milionů dolarů na jeden ze svých závazků. Restrukturalizace státního dluhu jí trvala čtyři roky.

Z uvedeného tedy plyne, že státní bankrot nastane, jestliže stát nesplatí nějaký závazek včas nebo vláda vyhlásí, že nebude své závazky, ať již částečně nebo zcela, dále splácet.

První doložený státní bankrot se stal již v antickém Řecku, přibližně ve 4. století před naším letopočtem. Restrukturalizace státního dluhu v dnešní podobě se objevila v 16. století.

Státní bankrot může nastat z následujících příčin nebo jejich kombinací:

  • Předlužení jako důsledek nezvládnutí nahromaděných rozpočtových schodků, jinými slovy, pokud stát dlouhodobě vydává více, než jsou jeho příjmy. Schodky tedy kryje úvěry, na něž je třeba platit úroky. Pokud se dluhy státu nepřiměřeně zvyšují, zvyšují se i úrokové sazby a pojistné prémie.

  • Změna režimu nebo prohraná válka, kdy se k moci dostane nová vláda a odmítne uznat závazky předchozí vlády. Např. po bitvě u Waterloo, kdy se k moci dostal, po Napoleonovi I., Ludvík XVIII, nebo po roce 1917, kdy se k moci dostali bolševici a odmítli splácet dluhy carského Ruska.

  • Rozpad státu, často také po prohrané válce.

Státní bankrot postihuje nejen věřitele státu, ale i jeho hospodářství a občany.

  • Věřitelé státu přijdou většinou o všechny své, státu půjčené, peníze nebo jejich část. Například po již zmiňované Argentinské krizi v letech 1999-2002 přišli věřitelé až o 75 % půjčených prostředků. Taktéž u Ekvádoru v lednu 2009 byly závazky vydraženy jen za 31 % nominální hodnoty.

  • Stát při bankrotu ztrácí důvěru a není pak schopen – alespoň dočasně – získat standardní úvěr (například prodat své dluhopisy). Musí se obrátit na Světovou banku, Mezinárodní měnový fond. Ty mu ovšem úvěr poskytnou za velice striktních a pro stát i občany nepříjemných podmínek rozpočtové kázně (například snížení platů a důchodů, případně jiných výdajů vč. sociálních).

  • Občané ztrácejí devalvací nebo i reformou měny značnou část svých úspor. Státní bankrot tak má i další doprovodné jevy, jako např. růst nezaměstnanosti atp.

ZDROJ: www.velkaepocha.sk (2011)

 

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode