Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům (např. za nezletilého).