O projektu

Cíl a poslání

Klademe si za cíl pokračovat v neziskové činnosti, mj. formou obnoveného obsahu, pro bezplatnou výuku finanční gramotnosti našich dětí.

Orientace ve světě financí a umění kritického myšlení je důležitou dovedností, jenž, věříme, dopomůže k zdravé samostatnosti v dospělém životě.