Recenze na knížku: Pozitivní povahové profily - Rohm R.

Kniha popisuje různé povahové typy osob. Vychází z dvojího základního rozdělení pomocí grafického znázornění kruhu. Lidské povahy jsou v první řadě buď otevřené (horní polovina kruhu), nebo uzavřené (dolní polovina kruhu), druhé rozdělení popisuje rozdělení povah na zaměřené na úkoly (levá polovina kruhu) a zaměřené na lidi (pravá polovina kruhu). Vznikají tedy základní čtyři typy povahových profilů. Otevřený - zaměřený na úkoly (povahový typ D), otevřený - zaměřený na lidi (povahový typ I), uzavřený - zaměřený na lidi (povahový typ S), uzavřený - zaměřený na úkoly (povahový typ C). Dohromady je to tzv. model D-I-S-C. Každý z nás je kombinací všech 4 povahových profilů, ve většině případů však dva z nich mají dominantní postavení.

První kapitola knihy je psána prostě, spíše jako popisky, další kapitoly knihy jsou již psány čtivě, obsahují i příběh. Kniha má i dvě přílohy, z nichž ta druhá je zajímavá zejména z důvodu, že porovnává a graficky znázorňuje velmi podobně rozdělení povahových rysů z různých pohledů. Příkladem může být Hippokratovo rozdělení na cholerika, sangvinika, melancholika a flegmatika, a Rorschachův test. Další porovnání může vycházet z typických vlastností povahových rysů, dovednosti spolupracovat a řešit konflikty, rozdělení na základě přístupu k týmové spolupráci a způsoby vyjednávání.

 

Při popisování jednotlivých povahových profilů autor skutečně píše pozitivně, žádný povahový rys není špatný nebo nežádoucí. Pokud by se snad nějaký povahový rys jevil negativně, není ho třeba odstraňovat či měnit, jen je třeba se naučit ho ovládat. Každý jsme jedinečný z nějakého důvodu.

 

Důležitým prvkem či povahou celé knihy je, že uvádí příklady z Bible. U každého povahového profilu je připodobnění k některému z apoštolů Ježíše Krista. V samotném závěru knihy je i Kristus ukazován a popisován v různých situacích, kdy se v těchto situacích chová podle různých povahových profilů. Autor tím dokazuje, že na žádném povahovém rysu není nic špatného. Také tím říká, že každý z nás má v sobě všechny 4 povahové profily, které jen v různých situacích různě používáme.

 

Autor psal knihu z důvodu, že si uvědomil, že každý z nás je jedinečný, proto je potřeba s každým z nás zacházet jedinečným způsobem. Každý povahový profil totiž reaguje na různé situace jinak, každého ve stejné situaci zajímá něco jiného, každý se zajímá o jinou otázku, chce jiné odpovědi.

 

Když jsem knihu četla, přemýšlela jsem nad jednotlivými povahovými profily a hledala v nich své známé. U každého jsem našla od každého trochu, s tím, že u každého pak převažoval jeden až dva typy povahového profilu. Začala jsem nad svými příbuznými a jejich chováním trochu více přemýšlet a myslím, že když budu při komunikaci s nimi mít na paměti tyto charakteristiky, povedu s nimi "přátelštější" rozhovory.

 

Kniha se mi četla velmi pěkně, až jsem potom byla zklamaná, že neobsahuje test, co by mi řekl, v jakém procentním zastoupení jsem jaký povahový profil :-). Naštěstí autor doporučuje, kde testy sehnat, či si je nechat vypracovat. Jaký povahový profil tedy jste?

 

 

Autorka recenze: Ing. Ludmila Čmelíková

Kniha je k dostání v eshopu yourchance!

 

CITACE: ROHM, R. A. Pozitivní povahové profily. Akademie úspěchu, 2010 ISBN 978-80-904529-0-9

 

 

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode