Webináře

Co je webinář?

Webinář je seminář, který probíhá on-line prostřednictvím webové aplikace (speciálního webového portálu). Webinář je veden stejně jako klasický seminář lektorem, který má zpravidla nejdříve vzdělávácí část a poté dá prostor k diskusi a dotazům. Webová aplikace umožňuje jednak sdílení obrazovky - tzn. účastníci mohou vidět to, co lektor promítá na své obrazovce (např. powerpointovou prezentaci) a jednak umožňuje oboustrannou komunikaci, takže je možné se aktivně zapojit do diskuse.

Více o webináři se dozvíte např. na wikipedii.

Jak to funguje a jaké jsou technické požadavky pro účast na webináři?

K účasti na webináři potřebujete počítač (příp. jiné médium) s připojením k internetu, připojená sluchátka a pokud se budete chtít aktivně zúčastnit diskuse, pak i funkční mikrofon (např. sluchátka s mikrofonem).

K webinářům používáme aplikaci GoToWebinar, kterou je nutné si při vstupu do webináře nainstalovat. Instalace trvá jen chvilku a není náročná na počítačový systém, nicméně je nutné s ní počítat - zvláště, pokud máte omezená práva k instalaci programů do počítače, je zapotřebí domluvit si povolení práv s Vaším IT specialistou. Také budete potřebovat funkční Java plug-in.