Bárta Zbyněk - Finanční gramotnost Výpočty v Excelu

Tato kniha je zaměřena na nejširší veřejnost s cílem přispět ke zvýšení celkové finanční gramotnosti (FG). 

Kniha Finanční gramotnost Výpočty v Excelu by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se FG. Čtenář získá přehled o širokém použití již zmíněného nástroje při sestavování a provádění celé řady výpočtů a šetření. Kniha ukazuje, že k jeho aplikaci do praxe není potřeba žádných složitých znalostí a že má i celou řadu nesporných výhod. 

Hlavní pozornost je věnována výpočtům z oblasti finančních a bankovních transakcí. Postupně jsou vysvětlovány pojmy jako rodinný rozpočet, roční procentní sazba nákladů (RPSN), úrokové procento, způsoby úročení, doba splatnosti a frekvence úročení.

Výsledky řešení a jejich souhrny jsou provedeny v tabulkách a doplňující informace pak přinášejí jednotlivé přílohy.