G. Bailey, F Law: Moje peníze

Kniha shrnující vše kolem pěněz určená pro žáky 2. stupně základních škol.

"Kniha, která je rozdělena do šesti částí, seznamuje mladé čtenáře sice zábavnou, ale ne na odbornosti ubírající, formou s problematikou peněz a vším, co s nimi v reálném životě souvisí. Čtenář se tak dozví nejen o historii peněz a jejich úloze v současných ekonomikách, ale také zde najde návody a doporučení, jak s pěnezi hospodařit. Text určitě přispívá ke zvýšení finanční gramotnosti nastupující mladé generace a jeho užitek spatřuji ve vytváření správného postoje k penězům: na straně jedné k jejich nepřeceňování a démonizaci, ale nezlehčování jejich potřebnosti na straně druhé. Jako pozitivum překladu knihy rovněž oceňuji, že - tam, kde to bylo možné - je text upraven na reálie České republiky."

Jan Široký, profesor financí - Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Publikace mladým čtenářům přiblíží následující témata:

  • Dějiny peněz - vznik a vývoj obchodování a pěnez
  • Bohatí a chudí - recept na úspěch
  • Práce s penězi - hra s čísly
  • Váše peníze - kapesné, půjčky
  • Rozmnožte své jmění - naučte se pravidla
  • Kupní síla - pohyb peněz