Gerry Bailey: Poznáváme peníze, aneb finanční gramotnost pro nejmenší

Knížka určená nejmenším dětem (od 4 let) je psána příběhovým způsobem a je tak možné z ní dětem předčítat, jako bychom četli pohádku.

Problém nízkého finančního povědomí je v České republice značný. Tato knížka určená dětským čtenářům může být základem nápravy tohoto stavu. Text ilustruje populární formou i pomocí četných obrázků historii, smysl i postavení peněz v ekonomice. Společná četba s rodiči a následná diskuse tak mohou dětskému čtenáři pomoct ke správnému chápání významu peněz, ale i ke vhodnému chování k financím a hospodaření s nimi v dospělém životě.

prof. Ing. Jan Široký, CSc. - Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Publikace dětem přiblíží následující témata:

  • Příběh peněz - vznik obchodování a peněz
  • Zlato - ušlechtilý druh peněz
  • Peníze v bance - rozmnožování peněz
  • Bohatí a chudí - majetní a nemajetní
  • Kapesné - peníze na vlastní výdaje
  • Nakupování - pohyb peněz