Ing. Karel Kořený - host webináře ŽÍVOTNÍ SITUACE Z POHLEDU FINANCÍ - 20. října 2015

Na říjnový webinář jsme si pozvali experta na finanční gramotnost Ing. Karla Kořeného, který vytvořil naučně vzdělávací hru FINANČNÍ SVOBODU a který pracuje na vývoji této hry nepřetržitě od roku 2001,

Také má za sebou 8 let ekonomického vzdělání, 30 let praxe ve vzdělávání dospělých, od roku 1998 se specializuje na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančního poradenství, 12 let působil jako vysokoškolský pedagog, mimo jiné jako hlavní vyučující předmětu Finanční poradenství,

Od roku 2008 je hlavním lektorem kurzů Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně, kterými již prošlo více než 1400 učitelů základních, středních a vysokých škol,

Komplexní finanční poradenství školil v České spořitelně, Raiffeissenbance, České pojišťovně, pojišťovně AMSLICO, GE Capital Bank, Tatrabance, ČSOB, ING, v poradenských firmách Fincentrum, Partners, Broker Trust, OVB Slovensko a dalších a má vlastní poradenskou praxi.