Ing. Petr Klínský - host webináře VÝUKA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI - 16. 9. 2015

Petra Klínského jsme si pozvali jako hosta tradičního zářijového webináře k výuce finanční gramotnosti. Petr může předat svou zkušenost s výukou finanční gramotnosti na obchodní akademii.

V praxi působí jako jednatel a společník EDUKO nakladatelství. Je autorem 9 učebnic ekonomiky (a navazujících cvičebnic) a 2 příruček finanční gramotnosti. Působí jako expert při Národním ústavu pro vzdělávání a jako člen pracovní skupiny Ministerstva financí při tvorbě Standardu finanční gramotnosti a rámcových vzdělávacích programů.

7 let působil jako místopředseda Asociace obchodních akademií. V roce 2010 byl oceněn medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za zásluhy ve školství.