Jaký studovat cizí jazyk a proč?

V rámci soutěže účastníci vybírali jeden ze světových jazyků, který bude některý ze členů rodiny studovat. Na grafu vidíte jakým jazykům dávali soutěžící přednost. A jak svůj výběr odůvodnili? To si přečtěte dále. Na konci najdete i tématické video.

 

ČÍNŠTINA

 • Za náš tým jsme se rozhodli vybrat Čínštinu. Je to velmi cizokrajný jazyk, ale také velmi těžký. Tento jazyk neovládá mnoho lidí a jestli by se náš VŠ naučil tímto jazykem mluvit, měl by velké uplatnění nejen v různých firmách ( IT, strojírenství). Čína je velká země a velmi podnikavá, myslím, že směrem na východ je náš velký potenciál. Sice tento kurz je velmi drahý, ale my si myslíme, že by se mu (nám) mohli finance opravdu vrátit i ve větším množství.
 • Čínštinu jsme si vybrali protože, v Číně je levná pracovní síla. Čína je velká a čínsky mluví mnoho lidí. V Číně je hodně továren a firem.
 • Na světě je více jak 1,3 miliardy lidí mluvících čínsky a další lidé, kteří se čínštinu učí. Čínština je světový jazyk. Je využívána mnoha lidmi.Další z důvodů je ekonomický a průmyslově rozvinutý stát.Čína už v polovině 20. století nastartovala rychlý hospodářský růst, jenž trvá dodnes a rychle stimuluje všechny oblasti národního hospodářství.
 • Čína je jedna z nejvíce prosperujících rozvojových zemí, v Číně je velmi vysoká populace obyvatelstva, čínská ekonomika a obchod se derou na západ,do západní Evropy,do celého světa, je velká pravděpodobnost spolupráce s Čínou v budoucnu, o Číně se říká,že je to „stát budoucnosti“, brzy se bude jezdit buď za prací do Číny, nebo budou Číňané jezdit za prací sem.
 • Čínštinou mluví nejvíce lidí. O čínštině se hovoří jako o možném jazyku budoucnosti.Je málo lidí, kteří umí čínsky. Mohlo by to pomoci při získání práce. Rozšiřuje se hodně na internetu.
 • Čína nabízí trh s obrovským potenciálem. Zatímco téměř celý svět v době krize stál, Čína rostla. Myslíme si, že obchody s Čínou budou v budoucnosti velmi důležité. Zakoupili i koncese na ropná pole v Íráku.

 

Proč jsme si vybrali jazykový kurz čínštiny (naši výherci Náhodní kolemjdoucí):

 • Maminka je podnikatelka – ač nevíme, v kterém oboru podniká, přesto předpokládáme, že z hlediska světového vývoje ekonomiky, je prozíravé začít se učit čínštině – rodiče se ve svém jediném potomku vidí a maminka by byla jistě ráda, kdyby se na trhu práce dítě uplatnilo co nejlépe a kdyby se učilo jazyku, jehož znalost pro něj v budoucím světě obchodu bude jistě nespornou výhodou
 • Čínština je bezesporu velmi náročná – jelikož studentem v naší rodině je žák ZŠ, předpokládáme, že čím dříve začne, tím lépe – v čínštině je nutná znalost nejdříve složitého písma (pro přečtení novin je třeba ovládat rozmezí 2-4 tisíc znaků) a obtížná je i výslovnost, věříme ale, že čím dříve se studiem začne a hlavně, vytrvá-li, bohatě se mu jeho píle vrátí, protože
 • neustále roste ekonomický a společenský význam Číny
 • lidí, kteří umějí skvěle čínsky je pořád málo a poptávka po takovýchto odbornících bude nadále jen stoupat – tlumočník, překladatel,
 • znalost čínštiny se tak stane jedním z významných ukazatelů na trhu práce
 • při navazování obchodních styků s Čínou je jistě přítomnost někoho, kdo tento jazyk ovládá, nezbytností
 • čínština není vyučována masově, toto je veliká výhoda – ten, kdo jazyk ovládne, nemá tak velikou konkurenci na trhu práce
 • české zboží je na čínském trhu zájem – mezi ČR a Čínou se čile obchoduje a obchody neustále narůstají
 • u člověka, který směřuje do Číny za obchodem, bude považována znalost čínštiny za velké plus v úvodu jednání – vést obchodní jednání v jazyce partnera totiž může znamenat výhodu při rozhodování druhé strany komu dát přednost – firma, která vedla jednání v angličtině či v jiném jazyce nemusí mít takové šance
 • navíc obchodování s Číňany bývá někdy problematické, ač jsou dobrými společníky, „čínské angličtině“ nelze stoprocentně věřit, proto je přítomnost člověka, který ovládá perfektně čínský jazyk, nezbytná

 

PROČ BY MĚL STUDENT PODSTOUPIT KURZ ČÍNŠTINY:

 • Čína vzhledem k miliardovému počtu obyvatel znamená velký trh
 • Čína je státem s velkým ekonomickým růstem, dynamikou a potenciálem do budoucna
 • vzhledem k tomu, že v nabídce nebyla angličtina předpokládáme, že student angličtinu ovládá a ta pak pokryje další oblasti světa (USA, Indie)
 • malý počet lidí, kteří ovládají čínštinu (možnost dalšího přivýdělku - překlad, tlumočení)
 • čínština je po angličtině druhým nejkomunikovanějším jazykem
 • znalost čínštiny se stane jednou z předností pro uplatnění na trhu práce
 • při navazování obchodních vztahů s čínskými partnery je přítomnost někoho, kdo tenhle jazyk ovládá, nezbytností

 

FRANCOUZŠTINA

 • Francie je bohatá země (5. největší obchodní mocnost světa)
 • francouzština je mezinárodním jazykem (kuchyně, móda, divadlo, výtvarné umění, film, tanec a architektura)
 • možnost číst slavná díla francouzské a frankofonní literatury, sledovat filmy a poslouchat písně v originále
 • je zde vysoké procento uplatnit se na trhu práce se znalostí jazyka než bez něj
 • pokud pracuji v ČR, znalost více jazyků je jen ku prospěchu
 • je to 3. nejpoužívanější jazyk na internetu
 • snadno se učí
 • francouzština je užitečná při cestování (Afrika, Švýcarsko, Kanada, Monako, aj.)
 • francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech

 

 • Francouzštinu jsme si vybrali, protože to je rozšířený jazyk a je velmi zajímavý. Jednou tam hodláme jet na prázdniny a nebo tam studovat. 
 • je to jazyk Evropské unie, máme rádi francouzská vína, rádi posloucháme Zaz (naše oblíbená francouzská zpěvačka), rádi jezdíme do Provance…. Protože i dcera v mateřské školce se s paní učitelkou učí francouzky.
 • Francouzštinu jsme si vybrali pro to, že je to jazyk diplomatů, mluví se tímto jazykem také ve Švýcarsku,  Lucembursku, Monaku a v Kanadě kde máme příbuzné :-).
 • Francouzštinu si student zvolil s ohledem na VŠ, kterou studuje (mezinárodní vztahy a politologie). Chce se zúčastnit odborných stáží v Europarlamentu a výhledově po skončení školy pracovat v Bruselu pro EU. Vedle znalosti angličtiny hodlá využít i znalost francouzštiny.

 

PROČ JSME SI VYBRALI FRANCOUZŠTINU:

 1. je to jazyk s kterým se mluví po celém světě - na 5 kontinentech 200 000 000 lidí
 2. učí se ve všech zemích světa
 3. otevírá dveře do francouzských společností, jak ve Francii, tak i ve Frankofonních zemích (Kanada,Švýcarsko,Belgie a Africký  kontinent)
 4. Francie je pátou největší obchodní mocností a proudí  do ní třetí největší objem zahraničních investic a je významným hospodářským partnerem
 5. Francie je nejnavštěvovanější zemí světa, díky francouzštině  můžeme lépe porozumět kultuře a poznat Francii
 6. díky francouzštině je možnost studovat na francouzských vysokých školách a univerzitách
 7. francouzština je oficiálním jazykem ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, EVROPSKÉ UNIE, UNESCO, NATO
 8. francouzština je třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu
 9. francouzština usnadní studium dalších jazyků (např. španělština, italština,portugalština), ale také i angličtiny, neboť více než polovina dnešní anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny

 

ITALŠTINA

 • Náš student si vybral jazykový kurz italštiny, protože chce o prázdninách jet na brigádu do Itálie a chce se tam samozřejmě domluvit a zvýšit svoje šance na získání brigády.

 

JAPONŠTINA

 • do jazykového kurzu japonštiny jsme investovali z důvodu, že se naše dcera rozhodla, jet v blízké době do Japonska.
 • Protože, tato země je nevyspělejší zemí, má bohatou kulturu, která se nám líbí. Tato země se v posledních letech dostává na špičku světového byznysu. Nevíme, jak to bude v budoucnosti vypadat, ale tato země bude asi největší vývozcem ve světě společně s Čínou. 

 

NĚMČINA

 • Němčinu jsme si vybrali, protože si myslíme, že hodně lidí odchází do Německa pracovat a práce je tam poměrně dobře placená.
 • Kurs německého jazyka jsme zvolili z důvodu možnosti uplatnit se pracovně v blízkosti bydliště. Bydlíme nedaleko hranic s Německem.
   
 • Německý jazyk jsme si vybrali, protože se s ním domluvíme ve dvou sousedních státech v Německu a v Rakousku popř. ve Švýcarsku. A náš středoškolák má kamaráda z Německa, jehož otec vlastní také počítačovou firmu. Domluvili se, že až vystuduje bude moci nastoupit na dva roky k němu do firmy a jeho kamarád do otcovy firmy. Tím získají nové zkušenosti, známosti, kontakty. Potom se vrátí do firem svých otců a založí společně nové pobočky v Německu i ČR a pokud se jim bude dobře dařit později i v Rakousku.

 

 • Jako jazyk jsme si vybrali němčinu, protože Německo je náš sousední stát a můžeme tam studovat. (Budeme se ji učit ve škole).

 

 • Německo je náš nejbližší soused.
 • Německo je ekonomicky nejsilnější evropský stát.
 • Dobrá znalost němčiny zajišťuje možnost uplatnění na jejich trhu práce.
 • Znalost němčiny umožňuje pracovat v českých pobočkách německých firem.
 • Díky krátké vzdálenosti je dobrá možnost i získání studentských brigád v Německu.

 

 • Máme 1276,1 km společných hranic s německy mluvícími zeměmi (Německo a Rakousko)
 • Tudíž se zde otvírá mnoho možností – možnost zaměstnání, výletů, dovolené, …
 • Hospodářství České republiky je spolupracující s Německem – důležité tedy pro obchod. 

 

RUŠTINA

 • světový jazyk  
 • rozvíjející se spolupráce - hodně ruských firem na našem trhu
 • lehčí jazyk na učení  

 

 • Ruský jazyk jsme si vybrali, protože je rozšířený po celé Evropě a je podobný Češtině.

 

 • jde o slovanský jazyk, tudíž snáze pochopitelná slovní zásoba a částečně i gramatika
 • naopak odlišný typ písma, tudíž rozvoj kreativity a myšlení
 • vysoká pravděpodobnost využití v budoucnosti – expanze ruských firem na náš trh (dostavba Temelína, zásobování ropou apod.)
 • přijatelná cena kurzu – zhruba ve středu nabídky
 • možnost, že rodiče mohou žákovi s ledasčím pomoci – sami ruštinu měli jako povinný předmět

 

 • Tatínkova IT firma má v úmyslu prosadit se na trhu v Rusku. Již v dřívější době tato firma spolupracovala s ruskými firmami, a proto se v současnosti chtějí těmto kontaktům více věnovat. Z ruské strany již přišly nabídky ke spolupráci.

 

 • Tento jazyk jsme vybrali, protože je ve světě hodně využívaný, domluvíme se s ním prakticky téměř všude. Je to rozvíjecí se jazyk.

 

ŠPANĚLŠTINA

 • Španělština je podle nás hezký jazyk a můžeme se s ním dobře domluvit a chceme jet na dovolenou.
 • Rozvoj podnikání na Kanárských ostrovech, jeden z nejpoužívanějších, nejrozšířenějších světových jazyků, úřední jazyk 28 států. 

 

ZPĚT NA DALŠÍ DOPORUČENÍ...

 • Jak říci "AHOJ" ve 30 jazycích:

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode