Jiří Brabec a kol.: Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek

Úzká kniha, kde je stručně a zároveň velmi lidsky vysvětlena základní podstata finanční gramotnosti a jednotlivých finančních produktů. Kapitoly jsou doplněny kreslenými vtipy a PRAKTICKÝMI PŘÍKLADY k probrané látce.

Knihu vydalo ABC Finančního vzdělávání, o.p.s.