Kašová, Istenčin - Výchova k finanční gramotnosti

Výchova k finanční gramotnosti zahrnuje soubor produktů, který umožní základním školám a nižším ročníkům víceletých gymnázií kvalitně vzdělávat své žáky ve finanční oblasti. 

Svým pojetím splňuje řadu cílů a očekávaných výstupů z různých vzdělávacích oblastí, oborů a průřezových témat. Souvisí s matematikou, mediální výchovou, informatikou, jazykovou komunikací, výchovou k občanství a výchovou demokratického občana. 

Z toho je zřejmé, že materiály lze využít v různých vyučovacích předmětech stejně dobře jako s nimi pracovat v samostatném předmětu.