Listopad 2015 - BOHATÍ VS. CHUDÍ

ÚVODNÍ INFORMACE

Na naší planetě jsou obrovské rozdíly mezi lidmi - jedni jsou extrémně bohatí (např. Bill Gates) a jiní zase extrémně chudé (africké rodiny).

Měly bychom si položit otázku, co vlastně znamená být bohatý a chudý. Většinou odpovíme takto, bohatý je ten, kdo má peníze a může si za ně koupit cokoliv chce a chudý naopak nemá skoro nic. Někdy to však není tak jednoduché. VŠE JE RELATIVNÍ. Vezměme si příklad muže, který žije např. v Sierra Leone (jeden z deseti nejchudších států) a má mnohem více prostředků než obyčejní lidi - je tam tedy považován za bohatého ve srovnání s ostatními. Když se však přestěhuje do bohaté země, jako je např. Německo, najednou už za bohatého považován není, a řadí se k chudým v tom státu zase v porovnání s ostatními Němci. Proto není tak jednoduché říci, kdo je bohatý a kdo chudý.

Peníze však neznamenaly vždy všechno. Například buddhisté pokládali chudobu za ctnost, věděli totiž, že skutečné štěstí pramení z odpoutání se od materiálních věcí. Dříve byly peníze považovány za "kořeny zla". Doba se však velmi změnila a v naší konzumní společnosti peníze znamenají vše - často slýcháme, že vše se dá koupit za peníze, peníze jsou moc. Nyní je nahlíženo na chudobu jako na zlo.

BOHATÍ

Často slýcháme, že bohatí jsou jiní, nemyslím úplně podle vzhledu, spíše myslím, že mají odlišné schopnosti díky nimž se také stali bohatými. Někteří se od obyčejných lidí odlišovali skvělými obchodními schopnostmi a finančním vzděláním. Někteří zase měli určité množství peněz, které se jim podařilo rozmnožit správnými investicemi. A někteří se, jak se říká, uměli narodit do správné rodiny.

Mezi velmi bohatou dynastii patřily Rothschildové. Odtud také přirovnání "Bohatý jako Rothschild". V roce 1743 si otevřel zlatník, který se jmenoval Amschel Moses Bauer (na obrázku níže), účtárnu ve Frankfurtu. Jeho obchodu měl ve znaku orla a červeným pozadím, proto se mu říkalo Rot schild, což v němčině znamená červený stít. Jeho syn, který obchod převzal je zodpovědný za změnu jména na Rothschild. Naučil se půjčovat peníe králům a vládám a jeho majetek tak velmi vzrostl. On a jeho synové (měl jich 5) ovládali svět bankovnictví a to jim přinášelo obrovské bohatství. Rodinné podniky se stále přesouvali z generaci na generaci a nadále se rozrůstaly po celém světě.Je odhadováno, že Rotschildové ovládali v 19. století polovinu světového jmění.

Přesunula bych se nyní k vědomostní otázce, kterou jsme umístili na facebookové stránky. Věděli jste odpověď? Podívejte se níže:

Kolik lidí na Zemi přežívá za méně než 2 dolary na den?

a)    méně než 1 mld.

b)    asi 1 mld.

c)    asi 2 mld.

d)    asi 3 mld.

Správná odpověď: d

 

BOHATÉ A CHUDÉ STÁTY

Jak zjistíme, který stát je bohatý a který chudý? Základním ukazatelem výkonnosti hospodářství je HDP (hrubý domácí produkt). HDP nám ukazuje, jaké množství statků a služeb jsou lidé žijící na území určitého státu vyprodukovat za 1 rok. Přestože se nejedná o ukazatel bohatství, bývá často interpretován právě jako měřítko toho, jak jsou lidé v dané zemi bohatí či chudí. Souvislost s bohatstvím to nepochybně má. Když si uvedeme příklad: pokud postavíme např. garáž v hodnotě 300 000 Kč (náš HDP) a zároveň - naše bohatství se zvětšilo o 300 000 Kč. Pokud v dalším roce vybuduju např. bazén v hodnotě 100 000 Kč (náš HDP - nižší než min. rok = naše výkonost se oproti předchozímu roku snížila, ale naše bohatství se zvýšilo o 100 000 Kč. Tento jednoduchý příklad se dá praktikovat na celou ekonomiku země.

Problém nastane, pokud budeme chtít srovnávat výkonnosti dvou různých zemí (jiný počet obyvatel, produktivnost,...) Proto je nutné, abychom přepočítali HDP na obyvatele.

Bohaté státy

Nejbohatším státem na světě je podle HDP/obyvatele Katar. HDP/obyv. činí 104 700 USD, můžeme si tedy představit, že zde lidé žijí docela luxusní život. 85 % příjmů země pochází z vývozu nafty, ale i turismus zde hraje významnou roli.

Ne druhém místě skončilo Lucembursko, které je nejbohatší zemí Evropské unie. Tato země nabízí pracovní příležitosti všem, kteří si chtějí najít dobře placenou práci. I daně jsou zde mnohem nižší než v ČR.

Třetí místo obsadil asijský stát - Singapur, jehož populace čítá pouze 5,3 milionu obyvatel. Je to jedna z finančně nejstabilnějších zemí na světě.

Dalšími bohatými státy jsou Norsko, Brunej, Hong Kong, USA, Spojené Arabské Emiráty, Švýcarsko a Austrálie.

Tudíž odpověď na vědomostní otázku: Která země Evropy je nejbohatší? jistě znáte :) Lucembursko

Chudé státy

Na druhou stranu, ne všude se mají lidé stejně dobře. Mnoho zemí na světě má velmi nízké HDP, dokonce nižší než 1000 USD za rok. Tyto země jsou jedny z nejchudších na světě. 

Nejchudší zemí světa je Malawi, což je země na jihovýchodě Afriky. HDP na obyvatele činí 226,50 USD. Je zde vysoká porodnost, ale i velká úmrtnost. Malawi je jedním z nejméně rozvinutých států světa.

Druhou nejchudší zemí je Burundi, další africký stát, jehož HDP/obyv. činí 267 USD. Země dlouhodobě trpí válkami, zkorumpovanou vládou, negramostností a ekonomickou nestabilitou, která brání v růstu a rozvoji státu.

V pořadí třetí nejchudší stát je Středoafrická republika. Přestože má tento africký stát velké zásoby nerostného bohatství, atří mezi nejchudší země na světě.

Mezi nejchudší země se dále řadí Niger, Libérie, Madagaskar, Demokratická republika Kongo, Gambie, Etiopie a Guinea.

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode