Mgr. Bc. Jan Uhlíř

Specialista na materiály pro základní školy. Připravuje zejména video-prezentace v pracovních setech pro ZŠ (viz https://www.financnigramotnostdoskol.cz/materialy/zs/pracovni-sety/).

 

PROFIL

 

Formální vzdělání: PedFUK Praha – obor učitelství VVP aprobace M- VV, JU České Budějovice – obor psychologie: arteterapie

Odborná praxe:  více než 20 let

 

Zkušenosti a praxe:

 

 • od r. 1986 instruktorem, oddílovým vedoucím, hlavním vedoucím dětských táborů
 • od r. 1997 působí jako učitel, arteterapeut, školní protidrogový koordinátor a metodik prevence SPJ, certifikátor programů protidrogové prevence
 • Působil jako terapeut na několika ZŠ a speciálních ZŠ, jako arteterapeut a rodinný terapeut ve Střediscích pro děti a mládež a dodnes působí jako psychoterapeut v DD.
 • Je lektorem arteterapie na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, externím lektorem agentury FeelNat při realizaci preventivních programů a lektorem finanční gramotnosti yourchance o.p.s.
 • 7 let působí jako člen komise pro sociálně právní ochranu dětí při MěÚ Prahy 2
 • Starosta, později místostarosta obce Horoušany
 • Supervizor České arteterapeutické asociace.

Publikační činnost:

publikační činnost

 • Česká televize pořad Rodina a já –účinkování, spolupráce na námětu a scénáři dílů: Táta na mateřské dovolené (vys. 11.6.2010) a Děti a dárky (vys. 15.10.2010)
 • 2006 – příspěvek „Etické aspekty kumulovaných rolí – trojrole – třídní učitel, školní metodik prevence, terapeut“ na 10. PORADENSKÝCH DNECH v Seči
 • 2005, 2006 - recenze knih nakladatelství Portál pro časopis Arteterapie
 • 2006- recenze pro časopis Gymnasion
 • 2004 - článek "Skupinová arteterapie jako součást komplexní péče o žáky se specifickými poruchami učení (SPU)" - časopis České arteterapeutické asociace
 • 2002 - vydání knihy "Tvoříme ve stylu známých malířů" - nakladatelství Portál
 • 2000 diplomová práce: "Práce s dětskou arteterapeutickou skupinou v prostředí speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení"
 • 1999 - příspěvek "Výtvarné hry" (cca 10 normostran + vlastní ilustrace) do publikace "RAABík - náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni základní školy", nakladatelství RAABE
 • 1998 -ocenění v celostátní soutěži pedagogické tvořivosti 1. cena za metodickou práci "Učitelův rok ve výtvarné výchově"
 • 1996 - spolupráce na přípravě publikace pro výtvarnou výchovu: , B. Karpetová, K. Sládková, NENUDA v duchu českých tradic, Prostor 1996
 • 1995 - diplomová práce: "Databáze her pro výtvarnou výchovu a možnosti jejího zavedení do praxe"
 • 1994 - 2. místo v celostátní soutěži ped. tvořivosti za "Soubor herních námětů pro výtvarnou a estetickou výchovu

 

 

 

 

 

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode