Mgr. Ing. Antonín Toman - host webináře ZADLUŽENÍ A EXEKUCE - 17. 5. 2016

Hostem květnového webináře Zadlužení a exekuce je Antonín Toman, zástupce Exekutorské komory ČR.

Antonín pracuje jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, současně je přidruženým členem Právní a legislativní komise v Exekutorské komoře ČR. Od roku 2013 působí rovněž jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno. V teoretické i praktické rovině se zabývá problematickými okruhy exekučního práva a výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů, o čemž také veřejně přednáší a publikuje v odborných časopisech.