Mgr. Lenka Řeháková - host webináře VÝUKA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI - 16. 9. 2015

Na zářijový webinář jsme si kromě Petra Klínského pozvali také expertku (nejen) na finanční vzdělávání, Lenku Řehákovou.

Lenka je předsedkyní sdružení EDUHELP o. s., čestnou členkou a spoluzakladatelkou Asociace ředitelů středních škol - center celoživotního učení JMK a členkou expertního sdružení Age management o. s.

Již několik let působí jako expert při Fondu dalšího vzdělávání, kde se věnuje zejména finančnímu vzdělávání. Při Národním ústavu pro vzdělávání působí jako manažerka Jihomoravského kraje v projektech UNIV 2 KRAJE a UNIV 3, kde pomáhá ředitelům škol a jejich zástupcům.

Další zajímavé zkušenosti:

  • projektová manažerka a andragog v rámci projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice (EDUHELP) - modul základy finanční gramotnosti pro personalisty
  • Expertka/manažerka pro implementaci age managementu ve školském prostředí v projektu Strategie age managementu v České republice. Projekt byl oceněn Národní cenou kvality ČR v roce 2012. Více viz www.aivd.cz.
  • Lektorka kurzů finanční gramotnosti pro uchazeče o práci evidované na Úřadě práce v Jihomoravském kraji.
  • Lektorka finanční gramotnosti v rámci evropského projektu Dobrý job (obč. sdr. KROK). Cílová skupina: klienti komunity (převážně abstinující drogově závislí).
  • Odborná garantka týmu projektu Abeceda rodinných financí (CSR Consult, s.r.o.) - Projekt je uváděn jako příklad dobré praxe ve finančním vzdělávání v ČR.
  • Expert TOP teamu vzdělávacího projektu "Nic není zadarmo", projekt byl financován ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR.
  • Lektor, metodik finanční gramotnosti v projektu zvyšující finanční gramotnost na středních a základních školách v pěti krajích v ČR (Rozumíme penězům); autorka výukových textů a scénářů pro edukativní videa v rámci projektu Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost