P. Klínský, O Munich, D. Chromná: Ekonomika - Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy

Učebnice shrnuje vše, co požaduje RVP, standard finanční gramotnosti a maturitní katalog Občanského a společenskovědního základu (zákl. úroveň) v jedné publikaci.

Je určena pro střední školy, které nemají ekonomické zaměření - tedy pro odborné školy.

Publikace je zároveň CVIČEBNICÍ, za každou kapitolou najdete otázky a úkoly.

Text je rozdělen do 10 kapitol:

  1. Podstata tržní ekonomiky
  2. Podnikání jako základ tržní ekonomiky
  3. Majetek podniku
  4. Zaměstnanci a mzdy
  5. Marketing a prodej
  6. Financování podniku
  7. Daně
  8. Finanční trh
  9. Osobní finance
  10. Národní a světové hospodářství

Nakladatelství EDUKO dále vydává publikace Ekonomika pro gymnázia, Ekonomika pro SOŠ a SOU a několik publikací pro OA - více na www.eduko.cz.