Projektový den ZŠ Chotoviny - 23.11.2015

Dne 23.11.2015 jsme navštívili Základní školu Chotoviny na Táborsku.

Základní škola měla zájem o projektový den ušitý na míru k proškolení finanční gramotnosti u žáků 3.-9. třídy.
Sestavili jsme si plán realizace a doslova jsme rozjeli aktivitu žáků zábavnou herní formou.

Jednalo se interaktivní formu soutěže, v průběhu které týmy o maximálně čtyřech žácích sestavovali rozpočet domácnosti a plnili kreativní dobrovolné úkoly, za něž dostávali "chechtáky". Herním způsobem se tak seznamovali s tím, kolik co stojí, jak je možné vydělat peníze, proč jsou důležité finanční rezervy, jaké jsou základní finanční produkty, do čeho lze investovat, jak se finančně vzdělávat a mnoho dalšího. Díky týmové podobě soutěže si také účastníci rozvíjeli další (nejen) podnikavé schopnosti.

Výstup byl takový, že děti aktivita velmi bavila a některé z nich nemohly přestat přemýšlet o variacích možného rozpočtu. Některé děti se poprvé setkaly s prací s tabulkami a plánováním. Zhostili se však úkolů na výbornou a obdrželi certifikáty jednak jako škola a jednak jako týmy. Nejlepší týmy se pak mohly zúčastnit naší celonárodní soutěže Rozpočti si to! na jejímž principu byla hra postavena.


Celý průběh zaznamenala i televize ČT1. Na reportáž se můžete podívat zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141123-udalosti-v-regionech (sledujte 23:20 minutu).