Výsledky dotazníkového šetření - ZŠ - 1/2013

Níže naleznete výsledky dotazníkového šetření ke kvalitě a spokojenosti s našimi pracovními sety a dalšími materiály pro základní školy. Děkujeme všem respondentům za odpovědi.

 

Na dotazník odpovídali učitelé, kteří při výuce používají pracovní set, a také rodiče, kteří navštěvují náš web a využívají materiály jako volnočasovou aktivitu pro své děti. Zhruba polovina respondentů využívá materiály na 1. stupni, druhá na stupni druhém.

 

Pracovní sety

Nejprve se podíváme na pracovní sety, které byly těžištěm otázek. Pracovní set se skládá z videa, pracovního listu nebo prezentace a kvízu k dané problematice. Nejčastěji dotazovaní používají video a pracovní list k videu. Co se týká zařazení materiálů do výuky, jedná se většinou o konec vyučovací hodiny.

 

Nadpoloviční většina (61%) pracuje s pracovním setem přibližně v časovém rozpětí 10-20minut.

 

Pořadí využiti pracovního setu je toto: video - pracovní list - kvíz.

 

Dotazovaní vidí největší přínos pracovních setů v jejich názornosti, využití různých didaktických metod současně a v přiměřenosti k věku a úrovni znalostí žáků. Vítají možnost využití interaktivní tabule, finanční dostupnost pracovních setů ( jsou zdarma ) a  to, že  je mohou namnožit všem žákům.

 

Pracovní sety vedou žáky k další diskusi, vychází z reálných situací, jsou poučné a ucelené a aktivně zapojují žáky do výuky finanční gramotnosti. Žáci reagují se zájmem, práce je baví, někdy s překvapením, neboť se dle dotazované(ho) o finanční otázky doposud nezajímali.

 

Další materiály a informace

Mezi další materiály, které najdete na našem portálu, můžeme zařadit Pracovní listy, Námět na cvičení a diskusi, Kvízy a křížovky, Hry a omalovánky. Těmi nejoblíbenějšími jsou právě křížovky a další kvízy.

 

Další informace, které naleznete na našem portále, jsou články, videa a příklady dobré praxe, a velkou skupinu tvoří webináře. Nejčastěji jsou z těchto informací využívány právě videa. U webinářů respondenti oceňují atraktivnost témat a možnost připojení online z pohodlí domova/kabinetu/kanceláře.

 

Do budoucna by cílová skupina uvítala některá z těchto témat: peníze, dluhová past, bydlení, spoření, podnikání se zaměřením na začínající podniky.

 

Děkujeme Vám za Vaše názory!

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode