Projektový den Rozpočti si to! pro ZŠ


Forma:

  • žáci hrají v týmech o 4 - 5 členech
  • týmy jsou poskládány napříč ročníky (věkově heterogenní)
  • u 1. stupně se projektový den pořádá pro žáky 3. - 5. tříd, u 2. stupně pro žáky všech ročníků

Technické požadavky:

  • 1x PC nebo notebook do každého týmu s přístupem na internet
  • součástí ceny je zapůjčení USB disků se zadáním

Metodika:

  • projektový den je vytvořen na základě metodiky soutěže Rozpočti si to! a výstupy jsou překlopitelné do soutěže - 4 nejlepší týmy ze školy se mohou utkat v nejbližším termínu soutěže s týmy z jiných škol
  • obsah hry pokrývá požadavky rámcových vzdělávacích programů, a to zejména očekávaného výstupu VO-9-3-02 oblasti "Člověk, stát a hospodářství": "sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi".

Zdroj: www.rvp.cz