Realizační tým

 • Ing. Kateřina Lichtenberková - odborný garant projektu

  Kateřina je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz. Podílí se na vytváření portálu a sama přispívá autorstvím článků i dalších materiálů. Vytváří koncepci projektu i...

 • Bc. Monika Dudková

  Monika je mediální koordinátorkou yourchance a také členka marketingového týmu FGDŠ. Podílela se i na knize Hejno bílých vran aneb Normálně žít (kapitola František, společně s Janou Merunkovou...

 • Lucie Stodůlková

  Má na starosti koordinaci projektu Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz.  Je zodpovědná za marketing, správu portálu a propagaci akcí. Spoluvytváří koncepci projektu, organizuje...

Externí spolupracovníci a dobrovolníci

 • Martin Jerie

  Člen marketingového týmu se zaměřením na fotografování, nahrávání a střih videa.  PROFIL Student Fakulty tělesné výchovy a sportu, obor Management sportu.

 • Ing. arch. Monika Langová

  Autorka ilustrací (omalovánky k tématům měsíce, hra Rozpočti si to) a webového loga mince.   PROFIL: Absolvovala fakultu architektury VUT v Brně a roční studijní stáž ve slovinské...

 • Mgr. Blanka Bidmonová

  Členka marketingového týmu se zaměřením na PR - tiskové zprávy, facebook, webové stránky, články. PROFIL Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor Politologie. KONTAKT E-mail:...

 • Mgr. Pavlína Marjanovičová

  Autorka odborných a PR článků.   Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky a obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakutltě Univerzity Karlovy. Externě spolupracuje s různými...

 • Helena Horáková

  Člen marketingového týmu se zaměřením především na grafiku -  tvorba plakátů, infografik a animací.   PROFIL Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Národní...

 • Ing. Pavel Hráský

  Je zodpovědný za návrh a tvorbu webových stránek projektu "Finanční gramotnost do škol". Má zkušenosti s návrhem designu a kódováním webových stránek. Ovšem jeho největší vášní je skládání hudby,...

 • Ing. Ludmila Čmelíková

  Autorka odborných článků a recenzí.   PROFIL Studovala obor Podniková ekonomika na Technické univerzitě v Liberci, poté několik let pracovala v oblasti personalistiky a lidských zdrojů.

 • Bc. Vendula Kavalcová, DiS.

  Autorka odborných a PR článků, autorka pracovních listů a dalších výukových materiálů.   PROFIL Vytudovala VOŠ, obor Public Relations a Západomoravskou vysokou školu, bakalářský obor...

 • Lukáš Vavřín

  Spolupracuje na tvorbě vzdělávacích materiálů a článků, zejména je expertem na tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM)   Student Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance

 • Zuzana Pitterová

  Mladá profesionální herečka spolupraovala na nové aktualizované podobě základní sady pracovních setů pro střední školy, kde namluvila 5 dílů.      Profil: Studuje...

 • Hana Baroňová

  Mladá profesionální herečka, která spolupracovala na tvorbě nové aktualizované základní sadě pracovních setů pro SŠ, kde namluvila 5 dílů.   Profil Hana Baroňová je herečka na volné noze. Je...

 • Jan Strýček

  Mladý profesionální herec, který spolupracoval na tvorbě nové aktualizované verze pracovních setů pro střední školy - namluvil zde 5 videí.   Profil: Narodil  se  v Bílovci, ...

 • Tomáš Karger

  Profesionální herec, který spolupracoval na tvorbě nové aktualizované verze pracovních setů pro základní školy, kde namluvil 4 díly. PROFIL Tomáš se věnuje herectví už od malička. Již během jeho...

Spolupracovali s námi

 • Bc. Lucie Jandová

  V období leden 2013 - září 2014 působila jako koordinátorka projektu, pravá ruka manažerky projektu. Později spolupracovala externě jako hodnotitelka soutěží a příležitostná autorka materiálů či článků.   Profil: Studuje na Fakultě financí a účetníctví VŠE v Praze obor Učitelství ekonomických...

 • BcA. Michaela Rašovská

    Hlavní autorka ROZPOČTI SI TO - soutěže pro žáky ZŠ a jejich rodiče či učitele.    Profil Mladá  profesionální  manažerka v oblasti  kultury.  Studentka Divadelního  manažerství na  JAMU  v Brně,  která...

 • Ing. Miroslav Princ, MBA

  Je autorem odborných článků (viz sekci Články), kde může zužitkovat své zkušenosti z mezinárodních kapitálových trhů a finančního poradenství. PROFIL Narozdíl od běžných zprostředkovatelů finančních produktů otevírá svým klientům nový pohled na jejich finanční situaci a celoživotní cíle. Čerpá ze...

 • Bc. Zuzana Kupková

  Autorka materiálů pro ZŠ - např. křížovky, kvízy, cvičení apod.  Hodnotitelka v rámci soutěže ROZPOČTI SI TO!    PROFIL Formální vzdělání: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - obor Poradenství v sociální práci   Je maminkou 2 dětí, z nichž jedno...

 • Mgr. Marie Ručková

  Autorka materiálů     PROFIL Formální  vzdělání:  Ostravská Univerzita  v Ostravě, obor učitelství  SŠ, aprobace  biologie  a  chemie   Lektorství programu: "Než  užiješ alkohol, užij svůj mozek"...

 • Martina Máchová

  Hodnotitelka soutěže ROZPOČTI SI TO!     PROFIL Studovala v Plzni na Západočeské univerzitě Plzeň - Fakulta ekonomická.   V současné  době  působí v  oblasti  Personalistiky  - vzdělávání a  rozvoj zaměstnanců.  Pracovala...

 • Bc. Jiří Veselý

  Autor odborných a PR článků.   PROFIL Vystudoval bakalářský obor Ekonomika podniku na VŠTE v Českých Budějovicích a nyní pokračuje na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Má zkušenosti s finančním poradenstvím, kde působil také jako manager a investiční zprostředkovatel Jak sám...

 • Lenka Brychtová

  Spolupracovala jako stážistka na tvorbě výukových materiálů.   PROFIL Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze oboru mezinárodní obchod.  

 • Lucie Sára Závodná

  Hodnotitelka soutěže ROZPOČTI SI TO!   Profil   Studovala ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati Fakultu managementu a ekonomiky. V současné době působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Je spisovatelkou odborné literatury a beletrie. Její prvotinou v oblasti...

 • Marek Baroň

  Autor materiálů pro střední školy - např. křížovky, rébusy, cvičení apod.: www.financnigramotnostdoskol.cz/materialy/ss/   PROFIL Student šestiletého gymnázia v Novém Jičíně, kde je účastníkem projektu Comenius (projekty partnerství škol). Prošel půlročním školením finančního...

 • Tereza Kumperová

  Byla stážistkou v oddělení marketingu. Měla na starosti online marketing - správu portálu a facebookových stránek (Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz a Rozpočti si to!, u které se podílela na tvorbě koncepce).  PROFIL V září 2015 nastoupila na magisterské studium na Vysoké škole...

 • Bc. Barbora Arltová

  Autorka pracovních listů, kvízů a dalších materiálů i odborných článků.   PROFIL Po úspěšném ukončení bakalářského oboru Finance a řízení pokračuje ve studiu Manažersko-ekonomického oboru na Mendelově univezitě v Brně. Má zkušenosti mimo jiné s finančním poradenstvím, personalistikou,...

 • Zuzana Bocková

  Autorka článků a materiálů pro ZŠ i SŠ.   PROFIL Studentka VOŠ ekonomické, oboru Cestovní ruch

Chcete se podílet na tvorbě materiálů, na vzhledu portálu nebo být součástí tohoto projektu, a získat tak zkušenosti v oblasti finančního vzdělávání?

BUĎTE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU!

Zakladatelky yourchance

Expertní tým

 • Ing. Miroslav Škvára

  Je odborným garantem a lektorem seminářů a připravuje materiály pro střední školy - zejména je strůjcem video-prezentací v pracovních setech pro...

 • Mgr. Bc. Jan Uhlíř

  Specialista na materiály pro základní školy. Připravuje zejména video-prezentace v pracovních setech pro ZŠ...

 • Mgr. Aleš Přichystal

  Lektor a supervizor při udělování certifikátu "Finančně gramotná škola". Zkušený metodik, pedagog a expert v oblasti finanční gramotnosti

 • Ing., Bc. Ilona Jedličková

  Odborné vzdělání:  Absolutorium magisterského programu Hospodářská politika a správa a bakalářského stupně práv. Odborná praxe:  Desetiletí...

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode