A - E

 • 15.03.2012 09:37

  Akcie

  Cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

 • 15.03.2012 09:41

  Akontace

  Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.

 • 15.03.2012 09:39

  Amortizace

  Umořování dluhu pravidelnými splátkami. Nebo také pravidelný odpis určité sumy z hodnoty pracovních prostředků (strojů, budov, vozidel...) vyjadřující jejich opotřebování při výrobě a provozu.

 • 15.03.2012 09:40

  Anuita

  Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.

 • 15.03.2012 10:34

  ATM

  (Automated Teller Machine) = Bankomat, je přístroj pro vybírání hotovosti pomocí platební karty, lze popř. zjistit i zůstatek na účtu, dobít kredit mobilního telefonu nebo zaplatit složenku. Dnes existují i bankomaty na ukládání hotovosti.

 • 15.03.2012 10:17

  Bezhotovostní platební styk

  Převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím peněžního ústavu (banky), při kterém nejsou potřeba mince a bankovky.

 • 15.03.2012 10:04

  Běžný účet

  Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majitele účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.

 • 15.03.2012 10:35

  Bezúročné období

  Časový úsek, během kterého neplatí klient bance úrok za vypůjčené prostředky, které použil při bezhotovostních platbách. Využívá se u kreditních karet a je to období mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.

 • 15.03.2012 10:36

  Blokace karty

  Úkon, kterým se zamezí dalšímu použití platební karty, které provádí vydavatel, např. banka, v případě ztráty nebo krádeže karty.

 • 15.03.2012 10:50

  Bonita

  Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.

1 | 2 | 3 >>

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode