F - I

 • 27.04.2012 11:30

  Fixace

  Období, po které banka garantuje úrokovou sazbu. Po ukončení sjednaného období je s klientem sjednána úroková sazba na další období dle aktuální ekonomické situace. Používá se zpravidla u hypotečních úvěrů.

 • 27.04.2012 11:33

  Fyzická osoba

  Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

 • 27.04.2012 11:34

  Hotovost

  Bankovky a mince.

 • 15.03.2012 10:15

  Hotovostní platební styk

  Jedná se o platbu penězi v hotovosti, tzn. za použití bankovek a mincí.

 • 21.04.2012 16:02

  Hrubý domácí produkt

  HDP celková peněžní hodnota statků a služeb, vytvořená za dané období na určitém území. Ukazatel se používá k určování výkonnosti ekonomiky států.

 • 14.04.2012 16:20

  Hypotéka

  Úvěr na investici do nemovitosti (koupě, výstavba, přestavba, rekonstrukce ...), zajištěný zástavním právem k nemovitosti (ručí se nemovitostí), což je zapsané v katastru nemovitostí.

 • 27.04.2012 11:36

  Imprinter

  Mechanický snímač pro platební karty, tzv. žehlička. Je alternativou pro placení na elektronickém platebním terminálu, ovšem jen pro embosované platební karty. Funguje tak, že prodavač do tohoto malého zařízení vloží platební kartu a poté z ní obtiskne veškeré vyražené údaje přes kopírák na...

 • 19.04.2012 15:01

  Inflace

  Růst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli snížení kupní síly peněz. Tj. procentuální vyjádření o kolik se zdražil takzvaný spotřební koš (potravinářské zboží, nepotravinářské zboží a služby)

 • 14.04.2012 16:22

  Insolvence

  Neschopnost dlužníka splácet své dluhy i přes svoji snahu.

 • 14.04.2012 16:23

  Insolvenční rejstřík

  Informace o průběhu konkrétních insolvenčních řízení jsou veřejně přístupné na internetu na webových stránkách https://www.justice.cz/. I v běžném životě lze insolvenční rejstřík používat. Např. pokud plánuji koupi bytu, auta apod. (od firmy i fyzické osoby), můžu si prodávajícího v rejstříku...

1 | 2 >>

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode