S - V

 • 21.04.2012 13:51

  Skimming

  Podvodné jednání, při kterém pachatelé zkopírují údaje z platební karty bez vědomí držitele karty. Tyto údaje následně nahrají na novou padělanou kartu. Skimmovací zařízení se může vyskytnout na bankomatu, platebních terminálech v obchodech a podobně. Vždy je potřeba si bankomat, nebo...

 • 14.04.2012 16:54

  Směnka

  Úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Pokud jsou obsaženy veškeré náležitosti stanovené zákonem, platí i směnka na sáčku od mouky.

 • 14.04.2012 16:57

  Souhlas s inkasem

  Uděluje klient bance, která vede jeho účet. Klient projeví souhlas, aby uvedená instituce inkasovala částku z klientova účtu. Používá se zejména pro platby, které nejsou v konstantní výši (např. telefon).

 • 15.03.2012 10:42

  Splátka

  Částka, ktérou klient pravidelně splácí úvěr. Skládá se z jistiny a úroku. 

 • 15.03.2012 10:43

  Splátkové období

  Doba (zpravidla měsíční), ve které musí dlužník zaplatit splátku podle splátkového kalendáře.

 • 15.03.2012 10:44

  Splátkový kalendář

  Přehled jednotlivých splátek, kterými je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často jde o přehled, v němž je uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

 • 27.04.2012 11:50

  Splatnost

  Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

 • 27.04.2012 11:51

  Spoludlužník

  Osoba podílející se na splácení závazku společně s tzv. hlavním dlužníkem.

 • 27.04.2012 12:02

  Spoluvlastnictví

  Vlastnické právo několika osob k jedné věci. Rozlišujeme podílové a bezpodílové. U nemovitosti je uvedeno v katastru nemovitostí.

 • 15.03.2012 11:28

  Spoření

  Pravidelné ukládání peněz na běžný či spořící účet. Tyto peněžní prostředky jsou úročeny předem známou úrokovou sazbou.

1 | 2 >>

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.